مطالب تازه
تدویر جلسه اداری ریاست عمومی شرکت آبرسانی و کانالیزاسیون شهری افغانستان
zsdfsadfasdfasdfas
عنوان شیسنبتشسی
خبر با عکس داخل متن
خبر برای امتحانی
خبر امتحانی ییینسیتن
عنوان جدید
این خبر باید حذف شود1222
شسیبشسشص23ث4صققب
تسلیم دهی اسناد تخنیکی پروژه سیستم تصفیه فاضلاب شفاخانه حوزوی هرات
جلسه نوبتی با شرکت های قراردادی تدویر یافت.
پروژه میان مدت شهر کابل (MTP1)
پروژه آبرسانی ده مراد خان شهر کابل
پروژه آبرسانی امین آباد شهر کابل
جلسه شورای جندر ریاست عمومی شرکت آبرسانی و کانالیزاسیون شهری افغانستان برگزار شد
تجلیل از عید سعید فطر در اداره آبرسانی افغانستان
جلسه هیئت مدیره شرکت آبرسانی و کانالیزاسیون شهری افغانستان تدویر یافت
ورکشاپ آغاز «پروژه آبرسانی و فاضلاب شهری افغان» تدویر یافت
تسلیم دهی اسناد تخنیکی پروژه سیستم تصفیه فاضلاب شفاخانه حوزوی هرات
جلسه با دفتر GIZ/GOPA-Infra در رابطه به طرح و تجهیز لابراتوارهای آب آشامیدنی و فاضلآب
دیدار رئیس عمومی شرکت با وکلای گذر و متنفذین ساحه عقب شفاخانه علی آباد شهر کابل
جلسه نوبتی با شرکت های قراردادی تدویر یافت
تفاهمنامه همکاری میان ریاست عمومی آبرسانی افغانستان و داینامیک ویژن به امضا رسید
امتحان رقابتی از واجدین شرایط 9 بست دیزاینر و سرویر مرکز و زون های ششگانه برگزار گردید
برگزاری امتحان رقابتی 6 بست ریاست آبرسانی زون غرب
ورکشاپ یک روزه جهت ارتقای ظرفیت آمرین تخنیکی و مدیران پروژه های انکشافی شرکت تدویر یافت
برگزاری ورکشاپ یکروزه به هدف کاهش آب های غیر عوایدی
ارائه تحلیل وضعیت عملیاتی و مالی زون های ششگانه در ربع اول سال مالی 1398
تقدیر از کارمندان برتر شرکت آبرسانی و کانالیزاسیون شهری افغانستان
هژدهمین ورکشاپ مربیگری در ریاست آبرسانی زون غرب تدویر یافت
ورکشاپ یکروزه به منظور طرح و اجرایی ساختن ماستر پلان فاضلاب پنج شهر بزرگ کشور تدویر یافت
پروسه امتحان رقابتی به منظور گزینش کارمندان اداری در شرکت آبرسانی برگزار شد
تدویر جلسه هماهنگی به منظور تقویت نظارت و ارزیابی پروژه میان مدت شهر کابل
کورس سواد آموزشی شش ماهه در شرکت آبرسانی افغانستان برگزار شد
تدویر جلسه هیئت عامل شرکت
آغاز کار پروژه شبکه آبرسانی شهر میمنه ولایت فاریاب افتتاح گردید
بازدید رئیس عمومی شرکت آبرسانی افغانستان از آبرسانی زون قندهار
بازدید از ساحات تولیدی پروژه لوگر و جریان کار پروژه آبرسانی میان مدت شهر کابل
ورکشاپ تحقق پلان عمل مبارزه با فساد اداری در شرکت آبرسانی افغانستان برگزار شد
دیدار رئیس عمومی شرکت آبرسانی افغانستان با محترم محمد یعقوب حیدری والی ولایت کابل
برگزاری امتحان رقابتی 9 بست ریاست آبرسانی زون شمال شرق
دیدار رئیس عمومی شرکت با شورای محترم شهر، روئسای شوراها، وکلای محترم گذر و نواحی و جمع کثیری از متنفذین و محاسن سفیدان شهر هرات
شهروندان هرات از خدمات ماندگار جناب محترم انجنیر حمیدالله یلانی رییس عمومی شرکت آبرسانی کانالیزاسیون شهری افغانستان تمجید و قدردانی نمودند
ورکشاپ آغاز «پروژه آبرسانی و فاضلاب شهری افغان» تدویر یافت.
گزارش ربع اول سال مالی 1398
تجلیل از عید سعید فطر در اداره آبرسانی افغانستان
دیدار رئیس عمومی شرکت با وکلای گذر و متنفذین ساحه عقب شفاخانه علی آباد شهر کابل
جلسه با دفتر GIZ/GOPA-Infra در رابطه به طرح و تجهیز لابراتوارهای آب آشامیدنی و فاضلآب
تسلیم دهی اسناد تخنیکی پروژه سیستم تصفیه فاضلاب شفاخانه حوزوی هرات
بعدی
قبلی
گزارشات

ویدیو

پروژه ها

پروژه آبرسانی امین آباد شهر کابل

<????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????? ...


پروژه آبرسانی ده مراد خان شهر کابل

???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????? ...

ورکشاپ آغاز «پروژه آبرسانی و فاضلاب شهری افغان» تدویر یافت.

???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????? ...

پروژه میان مدت شهر کابل (MTP1)

<??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????? ...