اعلان دعوت به داوطبی پروژه تدارکاتی تعداد 577 حلقه جی بلت فنری به سایز های مختلف

ریاست آبرسانی و کانالیزاسیون زون غرب از تمام دواطلبان واجد شرایط دعوت می نماید تا در پروسه دواطلبی پروژه تدارکاتی تعداد 577 حلقه جی بلت فنری به سایزهای مختلف تحت شماره دواطلبی AUWSSC/HRT/NCB/G/1400/002 ادامه مطلب

اطلاعیه تصمیم اعطای قرارداد پروژه تدارک دو قلم تیل دیزل و تیل پطرول مورد ضرورت ریاست عمومی شرکت آبرسانی و کانالیزاسیون شهری افغانستان

بدین‌وسیله به تأسی از فقره (2) ماده چهل و سوم قانون تدارکات به اطلاع عموم رسانیده می‌شود، ریاست عمومی شرکت آبرسانی و کانالیزاسیون شهری افغانستان در نظر دارد، پروژه ادامه مطلب

اعلان دعوت به داوطلبی روژه تدارک 35 پایه ماشین فنگرپرنت حاضری، 35 پایه کمپیوتر دیسک تاپ و 35 پایه یو پی اس با خدمات ضمنی (نصب، آموزش سیستم Pay Roll و انتقال)

ریاست عمومی شرکت آبرسانی و کانالیزاسیون شهری افغانستان از تمام داوطلبان واجد شرایط دعوت می نماید تا در پروسۀ داوطلبی پروژه تدارک 35 پایه ماشین فنگرپرنت حاضری، 35 پایه کمپیوتر دیسک تاپ و 35 پایه یو پی اس با خدمات ضمنی (نصب، آموزش سیستم Pay Roll و انتقال) مورد ضرورت ...

اعلان مجدد دعوت به داوطلبی تدارک دو قلم تیل دیزل و پطرول مورد ضرورت ریاست عمومی شرکت آبرسانی و کانالیزاسیون شهری افغانستان

ریاست عمومی شرکت آبرسانی و کانالیزاسیون شهری افغانستان از تمام داوطلبان واجد شرایط دعوت می نماید تا در پروسۀ داوطلبی تدارک دو قلم تیل دیزل و پطرول مورد ضرورت ریاست عمومی شرکت آبرسانی و کانالیزاسیون شهری افغانستان از بابت سال مالی 1400 که تحت شماره داوطلبی   REBID/AUWSSC/1400/NCB/G/001 می‌باشد، اشتراک نموده و نقل چاپ شده شرطنامه مربوط را  در مقابل پرداخت مبلغ 500 پنج صد افغانی از ریاست تدارکات بدست آورده  و آفرهای خویش را مطابق شرایط مندرج شرطنامه و طبق ...

اطلاعیه تصمیم اعطای قرارداد بیست و دوجریب زمین ملکیت شرکت واقع ناحیه پانزدهم شاروالی شهر کابل

بدین وسیله به تأسی از فقره (2) ماده چهل و سوم قانون تدارکات به اطلاع عموم رسانیده میشود، ریاست آبرسانی زون کابل در نظر دارد، 22 بیست و دوجریب زمین ملکیت خویش واقع ناحیه پانزدهم شاروالی شهر کابل را که تحت شماره داوطلبی AUWSSC/99/KSBU/NCB/LL/001 میباشد با محترم عبدالغفور ولد عبدالرسول دارنده تذکره شماره 7053409 آدرس: مسکونه اصلی ولایت پنجشیر و مسکونه فعلی کارته آریانا ناحیه دوم شهر کابل را به مدت سه سال تقویمی به قیمت مجموعی مبلغ 7,992,000

هفت میلیون نه صدو نودو دوهزار...

دواطلبی کرایه گیری پنج عراده موتر جهت حمل و نقل مامورین دفتر مرکزی ریاست آبرسانی زون کابل

ریاست آبرسانی زون کابل از تمام داوطلبان واجد شرایط دعوت می نماید تا در پروسه دواطلبی ( کرایه گیری پنج عراده موتر جهت حمل و نقل مامورین دفتر مرکزی ریاست آبرسانی زون کابل) که داری شماره داوطلبی AUWSSC/KSBU/NCB/1400/NCS/001 می‌باشد.

اشتراک نموده، نقل شرطنامه مربوط را در بدل مبلغ 500 افغانی پول غیر قابل بازگشت، به طور هارد و یا از طریق فلش دیسک از مدیریت عمومی تدارکات زون کابل بدست آورده و آفرهای خویش را مطابق شرایط مندرج  شرطنامه و طبق قانون و طرزالعمل تدارکات ...

اطلاعیه تصمیم اعطای قرارداد تهیه وتدارک مقدار (60,000) لیترتیل دیزل و به مقدار (6,000)لیترتیل پطرول

بدینوسیله به تأسی از فقره(2)ماده چهل و سوم قانون تدارکات به اطلاع عموم رسانیده می شود که ریاست آبرسانی وکانالیزاسیون زون غرب (هرات)  در نظر دارد، قرارداد تهیه وتدارک مقدار (60,000) لیترتیل دیزل و به مقدار (6,000)لیترتیل پطرول مورد ضرورت جنراتور های مربوطه خویش را با شرکت محترم خدمات لوژستیکی (الطاف وردک بابا)، با نمبرجواز (36905)، واقع اخیرسرک بدیل منارها، سمت شرق، نرسیده به تانک تیل ایوبی، به قیمت مجموعی مبلغ (2,382,000) دو میلیون و سه‌صد و هشتاد و دو هزار افغا...

اعلان داوطلبی تدارک دو قلم تیل دیزل و پطرول مورد ضرورت ریاست عمومی شرکت آبرسانی و کانالیزاسیون شهری افغانستان

ریاست عمومی شرکت آبرسانی و کانالیزاسیون شهری افغانستان از تمام داوطلبان واجد شرایط دعوت می نماید تا در پروسۀ  داوطلبی تدارک دو قلم تیل دیزل و پطرول مورد ضرورت ریاست عمومی شرکت آبرسانی و کانالیزاسیون شهری افغانستان از بابت سال مالی 1400 که تحت شماره داوطلبی   AUWSSC/1400/NCB/G/001 می‌باشد، اشتراک نموده و نقل چاپ شده شرطنامه مربوط را  در مقابل پرداخت مبلغ 500 پنج صد افغانی از ریاست تدارکات بدست آورده  و آفرهای خویش را مطابق شرایط مندرج شرطنامه و طبق ...

اطلاعیه تصمیم اعطای قرارداد 1500 عدد میتر آب مکمل الاسباب مورد ضرورت آمریت آبرسانی سمنگان

بدینوسیله به تأسی از فقره (2) ماده چهل وسوم قانون تدارکات به اطلاع عموم رسانیده میشود، ریاست عمومی شرکت آبرسانی و کانالیزاسیون شهری افغانستان در نظر دارد، قرارداد پروژه تدارک 1500 عدد میتر آب مکمل الاسباب مورد ضرورت آمریت محترم آبرسانی سمنگان ریاست عمومی شرکت آبرسانی و کانالیزاسیون شهری افغانستان را  تحت شمارۀ داوطلبی REBID-AUWSSC/99/NCB/G/002به شرکت تجارتی بیسک کلرس دارنده جواز فعالیت شماره (56193) آدرس: دارالامان مقابل وزارت صنعت و تجارت ناحیه 7، شهر کابل به ...

اطلاعیه تصمیم اعطای قرارداد

بدینوسیله به تأسی از فقره (2) ماده چهل و سوم قانون تدارکات به اطلاع عموم رسانیده می شود، ریاست عمومی شرکت آبرسانی و کانالیزاسیون شهری افغانستان در نظر دارد، قرارداد پروژه تدارک و نصب 50mbps انترنت نوع (point to point) مورد ضرورت ریاست عمومی و زون های شرکت آبرسانی و کانالیزاسیون شهری افغانستان دارای شماره تشخیصیهREBID-AUWSSC/99/NCB/NCS/001را به شرکت خدمات انترنتی ای سی تی افغان سایبر دارنده جواز فعالیت شماره( D-35343) آدرس: خانه هفت، اشرف وات چهار راهی حاجی یعقوب مرکز کابل ...

اعلان دعوت به داوطلبی

ریاست عمومی شرکت آبرسانی و کانالیزاسیون شهری افغانستان از تمام داوطلبان واجد شرایط دعوت می نماید تا در پروسه داوطلبی تدارک، پروژه 1500 عدد میتر مکمل الاسباب مورد ضرورت آمریت محترم آبرسانی سمنگان ریاست عمومی شرکت آبرسانی و کانالیزاسیون شهری افغانستان که تحت شماره...

هموطنان ارجمند و با عزت!

یکی از معضلات قرن بیست و یکم که آینده زندگی بشر در این کره خاکی را به شدت مورد تهدید قرار می دهد، معضل کمبود آب است. منابع آب شیرین در جهان بسیار اندکند. از 100٪ کل آب موجود در جهان بیش از 97٪ آب شور و غیره قابل استفاده و تنها کمتر از 3٪ آبها آب شیرین است که این منابع هم بشدت پراکنده هستند و به طور یکنواخت ...

پیام آب

پربننده ترین ها

آرشیف

hero image
news

ماسترپلان فاضلاب شهر مزار شریف 90 درصد تکمیل گردیده است.

hero image
news

ارزیابی فعالیت ها و کارکردهای زون‌های آبرسانی در ربع اول سال مالی 1400

hero image
news

فعالیت‌ها و کارکردهای نخستین ربع سال مالی 1400 شرکت آبرسانی ارزیابی شد

hero image
news

برنامه آگاهی‌دهی در مورد دومین سند چارچوب ملی صلح و انکشاف افغانستان تدویر شد

hero image
news

برنامه آگاهی‌دهی از قانون منع آزار و اذیت زنان و اطفال برگزار شد

hero image
news

ورکشاپ ارتقای ظرفیت در بخش GIS و EPENAT برگزار شد.

hero image
news

رئیس عمومی آبرسانی افغانستان به ولایت قندهار سفر کرد.

hero image
news

پروژه آبرسانی شهر میمنه ولایت فاریاب افتتاح و به بهره برداری سپرده شد.

hero image
news

جلسه هماهنگی شرکای کاری پروژه تهیه ماستر پلان فاضلاب شهر کابل برگزار شد.

hero image
project

77.5 درصدر کار پروژه آبرسانی ساحه تخته پل شهر مزارشریف تکمیل گردیده است.

hero image
project

34 درصد کار فزیکی پروژه آبرسانی ساحه لویه ویاله شهر کندهار تکمیل گردیده است.

hero image
news

تدویر کارگاه آموزشی میترخوانی و توزیع تعرفه به میترخوان های ریاست آبرسانی زون کابل

hero image
news

بازدید رئیس عمومی آبرسانی افغانستان از ریاست آبرسانی زون غرب

hero image
news

جلسه‌ی هماهنگی با ادارات سکتوری جهت ساخت ماستر پلان فاضلاب شهر قندهار تدویر یافت.

hero image
news

جلسه‌ی رسیدگی به مشکلات واحدهای دومی ریاست آبرسانی زون کابل تدویر یافت.

hero image
news

وضعیت جمع‌آوری عواید زون‌های آبرسانی بررسی گردید.

hero image
news

رئیس عمومی آبرسانی افغانستان از آبرسانی شهر چاریکار بازدید نمود.

hero image
news

امضای قرارداد همکاری فی مابین شرکت آبرسانی افغانستان و بانک اسلامی افغانستان

hero image
news

تدویر ورکشاپ بازنگری و تدوین پلان راهبردی پنج ساله شرکت آبرسانی و کانالیزاسیون شهری افغانستان

hero image
news

تدویر جلسه هیئت عامل شرکت آبرسانی و کانالیزاسیون شهری افغانستان

hero image
news

از هشتم مارچ روز جهانی زن در شرکت آبرسانی افغانستان تجلیل به عمل‌آمد.

hero image
news

جلسه نوبتی کمیته حمایت از ریاست آبرسانی زون کابل تدویر یافت.

hero image
news

ارائه تحلیل وضعیت مالی شرکت در ربع چهارم سال مالی 1398

hero image
news

خط ارتباطی مردم با اداره آبرسانی افغانستان

hero image
news

برنامه ارزیابی فعالیت های ربع چهارم سال مالی 1398 زون های آبرسانی برگزار شد.

hero image
news

نخستین گفتمان نقش مردم در آبرسانی شهر کابل تدویر یافت.

hero image
news

امضای قرارداد ماسترپلان فاضلاب شهر کابل میان اداره آبرسانی افغانستان و کمپنی دورش انترنشنل

hero image
project

گزارش چارچوب مدیریت محیطی زیستی و اجتماعی بند دهله کندهار

hero image
news

جلسه هماهنگی جهت تسریع روند کاری پروژه AUWS دایر گردید.

hero image
news

رئیس عمومی آبرسانی افغانستان با وکلای گذر ناحیه اول شهر کابل دیدار کرد.

hero image
news

جلسه اداری ریاست عمومی آبرسانی افغانستان تدویر یافت.

hero image
news

از کارکردهای هولگر بوست رئیس کمپنی فیشنر در افغانستان تقدیر به عمل آمد.

hero image
news

گرامی داشت از کمپاین ۱۶ روزه مبارزه با خشونت علیه زنان

hero image
news

جلسه هماهنگی با مسوولین پروژه AUWS دایر گردید.

hero image
news

جلسه هیئت مدیره شرکت آبرسانی و کانالیزاسیون شهری افغانستان تدویر یافت.

hero image
project

پروژه میان مدت شهر کابل (MTP1)

hero image
project

پروژه آبرسانی ده مراد خان شهر کابل

hero image
project

پروژه آبرسانی امین آباد شهر کابل

hero image
report

گزارش ربع اول سال مالی 1398

گالری

hero image hero image hero image hero image hero image hero image hero image