اعلان دعوت به داوطلبی

ریاست آبرسانی و کانالیزاسیون زون غرب "هرات" از تمام داوطلبان واجد شرایط دعوت می نماید تا در پروسه داوطلبی پروژه تدارکاتی تعداد (84) قلم پایپ و فتینگ باب تحت شماره داوطلبی AUWSSC/HRT/NCB/G/1398/004 اشتراک نموده و نقل شرطنامه مربوط را در بدل مبلغ (500) افغانی پول غیر بازگشت از آدرس ذیل بدست آورده، آفرهای سر بسته خویش را مطابق شرایط مندرج شرطنامه و طبق قانون و طرزالعمل تدارکات که از تاریخ نشر اعلان الی 21 یوم تقویمی ساعت ده بجه قبل از ظهر روز پنج شنبه مورخ 1398/05/24 به ریاست آبرسانی و کانالیزاسیون زون غرب واقع شهرنو مقابل پارک فرهنگ ارایه نمایند.

آفرگشایی به روز پنج شنبه ساعت ده بجه قبل از ظهر مورخ 1398/05/24 در اطاق کنفرانس های ریاست آبرسانی و کانالیزاسیون زون غرب تدویر میگردد.

آفرهای ناوقت رسیده و انترنیتی قابل پذیرش نمی باشند وتضمین آفر پول نقد یا گرانتی خط بانکی مبلغ (440000) چهارصد و چهل هزار افغانی می‌باشد.

آدرس : مدیریت عمومی تهیه و تدارکات ریاست آبرسانی و کانالیزاسیون زون غرب، واقع پارک فرهنگ جنب د افغانستان بانک-شهر هرات-افغانستان می‌باشد.

0 نظریات

دیدگاه تان را بنویسید

ایمیل آدرس شما به هیچ صورت نشر نمیشود. فیلد های ضروری نشانی شده است. *