به منظور فعالیت ثابت و نورمال شبکه های آبرسانی در صورت عدم کفایت، فشار آب آشامیدنی مورد ضرورت، شرکت آبرسانی و کانالیزاسیون شهری افغانستان صلاحیت دارد بدون اطلاع قبلی نل اب مشترک را الی رقع مشکل قطع نماید.

قطع موقت نل یا جریان آب آشامیدنی:

 شرکت آبرسانی و کانالیزاسیون شهری افغانستان در مورد مشروحه ذیل صلاحیت دارد قسما و کلاْ نل آب آشامیدنی مشترک را قطع نماید

·       در صورتیکه تنها مشترک یا مصرف کننده پس از تصفیه حساب درخواست قطع نل را بنماید.

·       اگر مشترک یا استفاده کننده در اجرای مفاد مقررات مندرج در این طرزالعمل ویا در انجام تهعدات خود در مورد استفاده آب تخطی نماید.

·       در صورتیکه مشترک یا استفاده کننده نسبت به پرداخت کلیه قروض خود در شرکت در مهلت مقرر اقدام نه نماید.

·       در صورتیکه مشترک یا استفاده کننده عمدا اقدام به دست کاری تاسیسات آب متلق به شرکت نماید.

·       در صورتیکه شبکه مشکل تخنیکی داشته باشد و تحت ترمیم و تعویض قرار داشته باشد بعداز اطلاع قبلی به مشترکین آب را قطع نموده میتوانند.

·       در صورتیکه آب و فشار کافی موجود نباشد جهت تنظیم توزیع عادلانه آب یک قسمت از ساحه شهری موقتاً قطع گردیده تا قسمت دیگری ساحه مذکور نیز از آب اشامیدنی مستفید گردد.

·       در صورت عدم اجازه کنترول و ملاحظه پرسونل موظف شرکت آبرسانی و کانالیزاسیون شهر افغانستان از منزل و حالات محاسبوی و توزیع آب مشتریان در محوطه.

·       در صورت عدم تحویلی پول صرفیه آب در چند دوره میترخوانی متواتر و اطلاع پی در پی به مشتری از جانب شرکت.

·       در صورت استفاده غیر مجاز از آب آشامیدنی.

قطع دایم نل آب آشامیدنی:

در هر یک از حالات ذیل شرکت، نل مشترک را بطور دایم قطع دوسیه مشترک را باطل و با مشترک تصفیه حساب خواهند نمود. در صورتیکه درخواست قطع دایمی نل را بنماید.  در حالات که از یک نل چند مصرف کننده مستقل استفاده کنند می باید کلیه استفاده کنندگان درخواست نماید هر گاه قروض مشترک یا استفاده کننده پس از گذشت حد اقل یک سال از تاریخ قطع موقت علیر غم اخطار شرکت طلبات مربوطه پرداخت نگردد.

هموطنان ارجمند و با عزت!

یکی از معضلات قرن بیست و یکم که آینده زندگی بشر در این کره خاکی را به شدت مورد تهدید قرار می دهد، معضل کمبود آب است. منابع آب شیرین در جهان بسیار اندکند. از 100٪ کل آب موجود در جهان بیش از 97٪ آب شور و غیره قابل استفاده و تنها کمتر از 3٪ آبها آب شیرین است که این منابع هم بشدت پراکنده هستند و به طور یکنواخت ...

پیام آب

پربننده ترین ها

آرشیف

hero image
news

رئیس عمومی آبرسانی افغانستان به ولایت قندهار سفر کرد.

hero image
news

پروژه آبرسانی شهر میمنه ولایت فاریاب افتتاح و به بهره برداری سپرده شد.

hero image
news

جلسه هماهنگی شرکای کاری پروژه تهیه ماستر پلان فاضلاب شهر کابل برگزار شد.

hero image
project

77.5 درصدر کار پروژه آبرسانی ساحه تخته پل شهر مزارشریف تکمیل گردیده است.

hero image
project

34 درصد کار فزیکی پروژه آبرسانی ساحه لویه ویاله شهر کندهار تکمیل گردیده است.

hero image
news

تدویر کارگاه آموزشی میترخوانی و توزیع تعرفه به میترخوان های ریاست آبرسانی زون کابل

hero image
news

بازدید رئیس عمومی آبرسانی افغانستان از ریاست آبرسانی زون غرب

hero image
news

جلسه‌ی هماهنگی با ادارات سکتوری جهت ساخت ماستر پلان فاضلاب شهر قندهار تدویر یافت.

hero image
news

جلسه‌ی رسیدگی به مشکلات واحدهای دومی ریاست آبرسانی زون کابل تدویر یافت.

hero image
news

وضعیت جمع‌آوری عواید زون‌های آبرسانی بررسی گردید.

hero image
news

رئیس عمومی آبرسانی افغانستان از آبرسانی شهر چاریکار بازدید نمود.

hero image
news

امضای قرارداد همکاری فی مابین شرکت آبرسانی افغانستان و بانک اسلامی افغانستان

hero image
news

تدویر ورکشاپ بازنگری و تدوین پلان راهبردی پنج ساله شرکت آبرسانی و کانالیزاسیون شهری افغانستان

hero image
news

تدویر جلسه هیئت عامل شرکت آبرسانی و کانالیزاسیون شهری افغانستان

hero image
news

از هشتم مارچ روز جهانی زن در شرکت آبرسانی افغانستان تجلیل به عمل‌آمد.

hero image
news

جلسه نوبتی کمیته حمایت از ریاست آبرسانی زون کابل تدویر یافت.

hero image
news

ارائه تحلیل وضعیت مالی شرکت در ربع چهارم سال مالی 1398

hero image
news

خط ارتباطی مردم با اداره آبرسانی افغانستان

hero image
news

برنامه ارزیابی فعالیت های ربع چهارم سال مالی 1398 زون های آبرسانی برگزار شد.

hero image
news

نخستین گفتمان نقش مردم در آبرسانی شهر کابل تدویر یافت.

hero image
news

امضای قرارداد ماسترپلان فاضلاب شهر کابل میان اداره آبرسانی افغانستان و کمپنی دورش انترنشنل

hero image
project

گزارش چارچوب مدیریت محیطی زیستی و اجتماعی بند دهله کندهار

hero image
news

جلسه هماهنگی جهت تسریع روند کاری پروژه AUWS دایر گردید.

hero image
news

رئیس عمومی آبرسانی افغانستان با وکلای گذر ناحیه اول شهر کابل دیدار کرد.

hero image
news

جلسه اداری ریاست عمومی آبرسانی افغانستان تدویر یافت.

hero image
news

از کارکردهای هولگر بوست رئیس کمپنی فیشنر در افغانستان تقدیر به عمل آمد.

hero image
news

گرامی داشت از کمپاین ۱۶ روزه مبارزه با خشونت علیه زنان

hero image
news

جلسه هماهنگی با مسوولین پروژه AUWS دایر گردید.

hero image
news

جلسه هیئت مدیره شرکت آبرسانی و کانالیزاسیون شهری افغانستان تدویر یافت.

hero image
project

پروژه میان مدت شهر کابل (MTP1)

hero image
project

پروژه آبرسانی ده مراد خان شهر کابل

hero image
project

پروژه آبرسانی امین آباد شهر کابل

hero image
report

گزارش ربع اول سال مالی 1398

گالری

hero image hero image hero image hero image hero image hero image hero image

فرصت ها