نخستین دور گفتمان نقش مردم‌ در آبرسانی شهر کابل امروز با حضور محترم انجنیر حمیدالله یلانی رئیس عمومی آبرسانی به هدف برجسته سازی نقش مرد و مسوولیت‌های شهروندان در حفظ، سرفه‌جویی و گسترش خدمات آبرسانی در هوتل انترکانتیننتال برگزار شد.

در این برنامه معین شاروالی کابل، رئیس دفتر مقام ولایت کابل، رئیس شورای ولایتی کابل، روسای مرکزی شرکت، روسا و وکلای گذر یازده نواحی شهر کابل اشتراک نموده بودند.

نخست، محترم انجنیر حمیدالله یلانی رئیس عمومی آبرسانی افغانستان ضمن خوش آمد گویی، هدف برگزاری این گفتمان را ذیدخل سازی مردم در مدیریت آب و آبرسانی شهر کابل عنوان نموده افزود: که مشکلات و خلاءهای فراراه خدمات آبرسانی در شهر کابل وجود دارد که با همکاری مردم به آسانی قابل حل بوده، بنا بر این نقش وکلای گذر در شریک سازی مشکلات و کاستی ها با اداره آبرسانی افغانستان با ارزش و مهم می باشد.

آقای یلانی در ادامه صحبت‌های خود به پروژه های تحت کار و پلان های آینده شرکت در بخش‌های آبرسانی و فاضلاب برای شهرکابل اشاره نموده بیان داشت: منابع آب های زیرزمینی شهر کابل محدود بوده و به سبب تغییرات اقلیمی و خشک سالی های اخیر کاهش قابل ملاحظه ای یافته است. از این رو شرکت آبرسانی و کانالیزاسیون شهری افغانستان در همکاری با ادارات ذیربط در تلاش است تا با استفاده از آب های سطحی، آب مورد نیاز اکثر نواحی شهر کابل را تامین نماید.

پس از آن محترم محمد صدیق صاحب‌زی معین تخنیکی و ساختمانی شاروالی کابل، رئیس دفتر مقام ولایت کابل و رئیس شورای ولایتی کابل نیز به ترتیب در مورد اهمیت آب آشامیدنی و موثریت گفتمان متذکره صحبت نمودند.

در ادامه وضعیت عمومی خدمات آبرسانی، فعالیت ها و پلان‌های آینده شرکت در بخش آبرسانی و فاضلاب طی پرزنتیشنی توسط محترم سردارولی ملکزی رئیس آبرسانی زون کابل ارائه گردید.

سپس، مطابق روحیه گفتمان؛ طی کار گروپی وکلای گذر یازده ناحیه شهر کابل (1، 3، 5، 6، 7، 8، 12، 13، 21 و 22) مشکلات و کاستی های موجود در نواحی شان را یادداشت و به ترتیب به مجلس ارائه نمودند.

در در ادامه نخستین گفتمان نقش مردم در آبرسانی شهر کابل؛ اشتراک کنندگان به صورت مستقیم پرسش ها، نظریات و پیشنهادات شان را به مجلس ارائه نمودند که از سوی روسای مرکزی و رهبری ریاست آبرسانی زون کابل به آن پاسخ داده شد.

قابل ذکر است که بزودی دومین گفتمان نقش مردم در آبرسانی شهر کابل برای نواحی 2، 4، 9، 10، 11، 14، 15، 16، 17، 18 و 19 برگزار خواهد شد.