بیست ‌و یکمین برنامه مربیگری (Coaching) جهت برسی و تحلیل عملکرد زون های آبرسانی در ربع چهارم سال مالی 1398  با حضور داشت رئیس عمومی آبرسانی افغانستان و اشتراک روسای مرکزی، روسا و آمرین زون‌های ششگانه آبرسانی و نماینده‌های محترم دفتر GIZ/GOPA-Infra، در شهر هرات برگزار گردید که برای دو روز ادامه دارد.

نخست، محترم الحاج انجنیر حمیدالله یلانی رئیس عمومی آبرسانی افغانستان از برگزاری موفقانه نخستین گفتمان نقش مردم در آبرسانی شهر کابل یادآوری نموده، افزود: که پس از تکمیل شدن این گفتمان در شهر کابل، سلسله این گفتمان ها در سایر ولایات نیز برگزار خواهد شد. آقای یلانی در ادامه صحبت های خود ضمن قدردانی از اجراآت خوب مسوولین بخش های مرکزی و شماری از زون ها، توجه جدی مسوولین زون های آبرسانی را در خصوص رسیدگی به مشکلات مشترکین و بلند بردن میزان پاسخ گویی به مردم؛ خواهان شد.  

سپس، محترم فتح محمد ثاقب رئیس آبرسانی زون مزار شریف، محترم انجنیر محمد نادر کاکر رئیس آبرسانی زون قندهار، محترم انجنیر نجیب الله نجیب رئیس آبرسانی زون قندز؛ دست آوردهای زون های متذکره را در ربع چهارم سال مالی 1398 طی پرزنتیشنی به مجلس ارائه نمودند که در زمینه پرسش‌ها و نظریاتی از طرف رئیس عمومی و روسای مرکزی شرکت، مطرح گردید که توسط روسای زون‌ها به آن پاسخ داده شد.

در ادامه محترم انجنیر راتب حمیم رئیس آبرسانی زون هرات، خلاصه‌ی تحقیقی را که تحت عنوان «تغییرات اقلیمی و تاثیرات آن بالای خدمات آبرسانی» انجام داده بود؛ طی پرزنتیشنی به مجلس ارائه نمود که مورد تقدیر و استقبال رهبری شرکت قرار گرفت.