به پاس ارج‌گزاری به مقام شامخ زن، شرکت آبرسانی افغانستان طی مراسم ویژه‌ی از هشتم مارچ روز جهانی زن، تجلیل به عمل آورد.

این مراسم که به ابتکار آمریت جندر شرکت برگزار شده بود؛ محترم انجنیر حمیدالله یلانی رئیس عمومی شرکت آبرسانی و کانالیزاسیون شهری افغانستان ضمن تبریکی این روز خجسته، نقش خانم ها را در کانون خانواده و جامعه با ارزش طلقی نموده، حضور فعال بانوان کارمند در این شرکت را نمونه‌ی بارزی از شگوفا سازی و نقش آفرینی زن ها در محیط کار و جامعه دانست.

آقای یلانی جهت سهیم شدن شرکت آبرسانی در مبارزه علیه ویروس کرونا، شخصاً به شعبات اداره آبرسانی رفته و با بانوان کارمند در این اداره دیدار و با اهدای تحایف، هشتم مارچ روز جهانی زن را به آنان تبریک گفتند.