انجنیر حمیدالله یلانی رئیس عمومی شرکت آبرسانی و کانالیزاسیون شهری افغانستان با هیئت همراه، طی سفری به ولایت پروان به منظور برسی وضعیت خدمات آبرسانی، از آمریت آبرسانی شهر چاریکار بازدید نمودند.

در این سفر روسای محترم مالی و اداری، عملیاتی، تدارکات، تجارتی و سرمحاسب شرکت ایشان را همراهی می‌نمود‌.

رئیس عمومی آبرسانی افغانستان با هیئت همراه، ضمن بازدید از بخش‌های آمریت آبرسانی، با وکلای شورای ولایتی، محاسن سفیدان شهر چاریکار، و کارمندان آمریت آبرسانی شهر چاریکار دیدار کردند.

در جریان دیدار با کارمندان و برسی بخش‌های آمریت آبرسانی شهر چاریکار، یک سلسله ضعف‌های مدیریتی و مشکلات اداری رونما گردید که رئیس عمومی آبرسانی افغانستان هدایت دادند تا جهت رسیدگی و حل آنها اقدام جدی صورت گیرد.

در دیدار با وکلای شورای ولایتی و محاسین سفیدان، رئیس عمومی آبرسانی افغانستان پس از استماع مشکلات، نظریات و پیشنهادات آنها، با در نظرداشت امکانات اداره آبرسانی، وعده همکاری سپرده، خواهان همکاری هرچه بیشتر وکلای شورای ولایتی و محاسن سفیدان در جهت تشویق شهروندان چاریکار بخاطر تحویلی صرفیه آب و پرداخت مقروضیت‌های شان، به جانب آمریت آبرسانی شهر چاریکار گردید.

انجنیر حمیدالله یلانی رئیس عمومی آبرسانی افغانستان در ادامه صحبت‌های خود افزود که باشنده‌های شهر چاریکار نزدیک به ده میلیون افغانی از بابت صرفیه آب، مقروض بوده و عدم پرداخت آن سبب مختل شدن نسبی خدمات در این شهر شده است. وی ضمن درخواست همکاری شهروندان چاریکار بخاطر تحویلی بدهی‌ها، بهبود و توسعه خدمات آبرسانی در این شهر را متکی به پرداخت مقروضیت‌ها از سوی مشترکین دانسته، بیان داشت: مشترکین مقروضی که توانایی پرداخت همزمان مقروضیت‌ها را ندارند می‌توانند به صورت قسطوار بدهی‌های شان پرداخت نمایند.