جلسه‌ای مه منظور برسی وضعیت جمع‌آوری عواید زون‌های آبرسانی تحت ریاست انجنیر حمیدالله یلانی رئیس عمومی آبرسانی افغانستان و اشتراک روسای مرکزی شرکت؛ روسا، آمرین تجارتی و آمرین واحدهای دومی زون‌های آبرسانی، تدویر یافت.

این جلسه که از طریق ویدیو‌کنفرانس انجام شد، ابتدا روسای زون‌های آبرسانی کابل، هرات، مزار شریف، قندهار، جلال آباد، زرنج و قندز گزارش از وضعیت جمع‌آوری عواید، مشکلات و چالش‌ها را به مجلس ارائه نمودند.

رئیس عمومی آبرسانی افغانستان پس از استماع گزارش‌های متذکره، در مورد تاثیرات منفی ویروس کرونا بالای شرکت و وضعیت اقتصادی مردم صحبت نموده، گفت که روسای و آمرین تجارتی زون‌ها مکلف اند تا با در نظرداشت شرایط کنونی، راهکارها و تدابیر جدی جهت حل مشکلات و خلاهای به میان آمده اتخاذ نمایند. وی همچنان ضمن تاکید به ارائه خدمات دوام‌دار به مشترکین، یادآور شد که زون ‌های آبرسانی تلاش نمایند تا با استفاده از روش‌های مختلف مردم را تشویق به تحویلی صرفیه آب و همچنان مقروضیت‌ گذشته شان نمایند.

روسای محترم تخنیکی، مالی و اداری، عملیاتی و تجارتی شرکت نیز پیرامون گزارش ارائه شد از سوی روسای زون‌ها، نظریات و ارزیابی‌های شان به مجلس ارائه نمودند.