برنامه‌ آموزشی یک روزه به هدف بهبود عملکرد و آشنایی میترخوان ها با نحوه خوانش میتر و توزیع تعرفه با حضور داشت احمد راشد خسروی رئیس تجارتی شرکت، انجنیر فرهاد نورزی رئیس آبرسانی زون کابل، آمرین تجارتی و عوایدی شرکت و اشتراک میترخوان ها و کارمندان دیتابیس ریاست آبرسانی زون کابل، به همکاری دفتر GIZ/GOPA-Infra در تالار گوهر شادبیگم برگزار شد.

در ابتدای این برنامه رئیس تجارتی شرکت ضمن خوش آمد گویی، در مورد اهمیت کارگاه برگزار شده صحبت کرد.

پس از آن نتایح بررسی تطبیق پلان میتر خوانی و چاپ بل ربع سوم آبرسانی زون کابل، نمونه‌ی نتایج کاری موفق میتر خوان ها و کارمندان دیتابیس زون هرات و نحوه خوانش میتر توسط عبدالله رحمانی آمر عوایدی شرکت ارائه گردید.

در اخیر این برنامه کار گروپی به هدف شناسایی چالش ها و مشکلات ساحوی، دلایل عقب مانی خوانش میتر و راه حل ها از سوی اشتراک کنندگان انجام شد که نتایج آن نیز به صورت جداگانه ارائه گردید.