جلسه هماهنگی شرکای کاری پروژه تهیه ماسترپلان فاضلاب شهر کابل به هدف اجرای بهتر این پروژه با حضور داشت رئیس عمومی شرکت آبرسانی و کانالیزاسیون شهری افغانستان، معاون اداره محترم امور مقام عالی ریاست ج.ا.ا، معین امور شهری و معین اراضی وزارت شهر سازی و اراضی، بانو حلیمه صدف نماینده محترم مردم در پارلمان، معین پلان گذاری و انکشاف شهری شاروالی کابل، معین مسلکی اداره ملی حفاظت محیط زیست، رئیس پوهنتون پولی تخنیک، روسای مرکزی شرکت آبرسانی، نماینده شرکت دورش انترنشنل، رهبری شرکت داینامیک ویژن و بوردا، و نمایندهای وزارت صحت عامه، ولایت کابل، وزارت انکشاف دهات، وزارت امور زنان، برشنا شرکت، اداره ملی استندرد، وزارت اطلاعات و فرهنگ، دی تی گلوبل وGIZ/GOPA-Infra ، برگزار شد.

در نخست انجنیر حمیدالله یلانی رئیس عمومی شرکت آبرسانی افغانستان از حمایت های همیشگی جلالتمآب رئیس جمهور اسلامی افغانستان، عطف توجه وزارت محترم مالیه و کشور دوست آلمان بخاطر حمایت مالی این پروژه حیاتی سپاس و قدردانی نمود. آقای یلانی در ادامه صحبت های خود هماهنگی بین شرکای کاری را در تطبیق بهتر و به‌موقع این پروژه موثر خوانده افزود: که تمام نواحی شهر کابل، به شمول پارک های صنعتی، آب های شهری، تاسیسات ملکی و نظامی مشمول مطالعات این ماسترپلان خواهد بود.

 

سپس محترم دوکتور عبدالکریم توتاخیل معاون انسجام امور دولت ریاست عمومی اداره امور مقام عالی ریاست ج.ا.ا در مورد اهمیت و ضرورت تدوین ماسترپلان فاضلاب شهر کابل صحبت نموده، افزود: که همه نظر به سهم خویش در قبال حفاظت از محیط زیست مسئول هستیم. وی همچنان ضمن اعلام حمایت از پروژه ماسترپلان فاضلاب شهر کابل، ادارات ذیدخل در این پروژه را مکلف و مسئول دانست تا در تطبیق این پروژه با اداره آبرسانی افغانستان همکاری نمایند.

 

در ادامه محترم روشان ولسمل معین امور شهر سازی وزارت شهر سازی و اراضی، داکتر صدرالدین تاجیک معین شاروالی کابل، انجنیر عزت الله صدیقی معین اداره ملی حفاظت محیط زیست، پوهنوال عبدالرشید اقبال رئیس پوهنتون پولی تخنیک، انجنیر عبدالقادر رئیس آبرسانی وزارت انکشاف دهات، مرتضی حبیبی رئیس زیربناهای شاروالی کابل، فریدالله شرفمل معاون عملیاتی برشنا شرکت، حلیمه پکتیانی رئیس توامند سازی وزارت امور زنان و نماینده وزارت دولت در امور رسیدگی به حوادث به ترتیب در مورد اهمیت مطالعات و تدوین ماسترپلان فاضلاب شهر کابل صحبت نموده، حمایت و همکاری همه جانبه شان از این پروژه اعلام داشتند.

 

پس از آن کلیپ ویدیویی در مورد فعالیت ها و کاکردهای شرکت آبرسانی و کانالیزاسیون شهری افغانستان در بخش آبرسانی و مدیریت امور فاضلاب و همچنان اهداف و توقعات شرکت آبرسانی از پروژه ماسترپلان فاضلاب نشر گردید.

 

در اخیر عبدالحسان مهمند رئیس داینامیک ویژن و سیگامون سیرت نماینده شرکت دورش انترنشنل در مورد پروژه ماسترپلان فاضلاب شهر کابل با جزئیات معلومات ارائه نمودند.