طبق هدایت شورای عالی توسعه شهری هیئت تخنیکی ای از شرکت آبرسانی افغانستان و اداره ملی تنظیم آب به ریاست انجنیر حمیدالله یلانی رئیس عمومی آبرسانی افغانستان به هدف بازدید از سیستم ها و تاسیسات آبرسانی شهرک عینو مینه به ولایت قندهار سفر کرد.

در این سفر رئیس عمومی آبرسانی افغانستان و هیئت همراه ضمن بازدید از سیستم ها و تاسیسات آبرسانی شهرک عینو مینه با روح الله خان زاده والی قندهار دیدار نموده، در مورد پیشرفت کار پروژه شبکه آبرسانی انتقال آب از بند دهله به شهر قندهار، پروژه‌ آبرسانی ساحه لویه‌ ویاله، دیزاین سیستم غیر متمرکز فاضلاب برای ادارات دولتی و خصوصی و تدوین سند ماسترپلان فاضلاب شهر قندهار معلومات ارائه کرد.

آقای یلانی در ادامه صحبت های خود مشکلات و چالش های به میان آمده فراراه تطبیق پروژه های یاد شده را بر شمرده، همکاری مقام ولایت را در زمینه به دسترس قرار دادن زمین مورد نیاز تاسیسات پروژه شبکه آبرسانی انتقال آب از بند دهله، حل مشکلات اجتماعی فراراه پروژه‌ها و مشکلات زمین چاه های پروژه آبرسانی ساحه لویه‌ویاله خواهان شد.

پس از آن والی ولایت قندهار ضمن قدردانی از کارکردهای خوب اداره آبرسانی افغانستان در تطبیق پروژه های آبرسانی و مدیریت امور فاضلاب، حمایت و همکاری مقام ولایت را در قسمت حل مشکلات و چالش های یاد شده، اعلام داشت.