این هفته؛ به نام هفته راه سازی و بهسازی شهری اختصاص یافته است. در این هفته شما شاهد افتتاح ۱۷ بسته از پروژه های راه‌سازی و بهسازی در ولایات کابل، کندهار، پکتیا، کاپیسا، فراه، لوگر، هرات، بادغیس و ننگرهار خواهید بود.