۲۲ حمل ۱۴۰۰

انجنیر حمیدالله یلانی رئیس عمومی شرکت دولتی آبرسانی و فاضلاب شهری با عنایت محمد شیرزاد والی ولایت ارزگان در دفتر کاری خویش دیدار و در مورد پروژه آبرسانی شهر ترینکوت بحث و گفتگو نمودند.

در این دیدار والی ولایت ارزگان مشکلات باشندگان شهر ترینکوت از ناحیه آب آشامیدنی را بر شمرد. 

پس از آن رئیس عمومی آبرسانی، توسعه خدمات آبرسانی به تمامی شهرهای کشور منجمله شهر ترینکوت را جزو اولویت‌های اساسی شرکت دولتی آبرسانی دانسته، در مورد پروژه آبرسانی شهر ترینکوت معلومات ارایه کرد. 

در ادامه آمر انسجام پروژه های ریاست تخنیکی شرکت جزئیات کامل و تخنیکی پروژه آبرسانی شهر ترینکوت را به تشریح گرفت.

قابل ذکر است که پروژه آبرسانی شهر ترینکوت برای تامین آب آشامیدنی ۵۰۰۰ خانواده دیزاین گردیده است. این پروژه شامل ۱۳۰ کیلومتر شبکه انتقالی و توزیعی، حفاری و تجهیز سه حلقه چاه، دو باب اتاق محافظ، یک واحد ترس فلزی برای حفاظت از جنراتور، اعمار ساختمان اداری و تحویل خانه می‌باشد. کار سروی و دیزاین پروژه یاد شده تکمیل گردیده، در مرحله برآورد می‌باشد.