شرکت دولتی آبرسانی و فاضلاب شهری به هدف مدیریت فاضلاب شهری، کار تدوین سند ماسترپلان فاضلاب شهر‌های بزرگ کشور را آغاز نموده که از این میان کار ماسترپلان فاضلاب شهر مزار شریف 90 درصد تکمیل گردیده است. تدوین این سند به حمایت مالی USAID  و همکاری دفتر DT-Global در حال انجام می باشد و قرار است تا یک ماه دیگر نهایی گردد.

اخیراً ورکشاپی به هدف پلان گذاری و نهایی سازی فعالیت‌های انجام  شده به اشتراک رئیس امور فاضلاب شرکت، رئیس آبرسانی و فاضلاب شهری زون مزار شریف، روسای ادارات محلی و مسوولین دفتر DT-Global در شهر مزار شریف تدویر یافت.

در این ورکشاپ کارها انجام شده در بخش دیزاین ابتدای تصفیه خانه فاضلاب تانکرها، شبکه فاضلاب و تصفیه خانه مرکزی فاضلاب شهر مزار شریف با مسوولین و ادارات محلی ذیدخل شریک گردید، مسوولین و متخصیصین حاضر در ورکشاپ نظریات و پیشنهادات شان را جهت غنامندی هر چه بهتر این سند شریک ساختند