این هفته؛ به نام هفته منابع بشری و حکومتداری اختصاص یافته است. در این هفته شما شاهد افتتاح ۱۵ بسته از پروژه مرتبط در مرکز و ولایات خواهید بود.