شرکت دولتی آبرسانی و فاضلاب شهری به هدف مدیریت فاضلاب شهری، کار تدوین ماسترپلان فاضلاب شهر‌های کابل، مزار شریف، هرات، کندهار، جلال آباد  را آغاز نموده است که از این میان کار ماسترپلان فاضلاب شهر مزار شریف 90 درصد تکمیل گردیده است. تدوین این سند به حمایت مالی USAID در حال انجام می باشد و قرار است تا یک ماه دیگر نهایی گردد.