در این هفته، قرار است ۴۱۱ پروژه وزارت زراعت، آبیاری و مالداری افتتاح و به بهره برداری سپرده شود. دو پروژه آبرسانی شرکت دولتی آبرسانی و فاضلاب شهری در شهر‌های فراه و خوست نیز افتتاح خواهد شد. همچنان دو کانال در ولایت‌های تخار و کندز افتتاح و افزون برآن، قرارداد ده‌ها پروژه مهم و زیربنایی عقد خواهد شد.

ارزش مجموعی این پروژ‌ها بیش از ۱۹ میلیارد افغانی است که تطبیق آن تغییرات ملموس و مشهودی را در حیات اجتماعی و اقتصادی مردم به وجود خواهد آورد.