26 جوزا 1400

رئیس عمومی شرکت‌های دولتی و تیم کاری شان از ریاست عمومی شرکت دولتی آبرسانی و فاضلاب شهری بازید نمودند.

در جلسه‌ی که به همین منظور تدویر گردیده بود، انجنیر حمیدالله یلانی رئیس عمومی شرکت دولتی آبرسانی فاضلاب شهری، روسای مرکزی شرکت، رئیس عمومی شرکت‌های دولتی و تیم کاری شان اشتراک نموده بودند.

در ابتدای این جلسه رئیس عمومی شرکت دولتی آبرسانی و فاضلاب شهری بازدیدها و هماهنگی‌های ایجاد شده را در راستای تقویت همکاری‌ها و پیشرفت شرکت‌های دولتی موثر خواند. آقای یلانی ضمن اشاره به چالش‌ها و مشکلات موجود، اذعان داشت که کارکردها و اجراآت شرکت دولتی آبرسانی در پنج سال پسین طبق پلان و استراتیژی راهبردی شرکت انجام شده است.

پس از آن دکتور میرویس بهیج رئیس عمومی شرکت‌های دولتی اهداف بازدید از شرکت آبرسانی را برشمرده،  از اجراآت و فعالیت‌های توسعوی و انکشافی این شرکت قدردانی کرد. آقای بهیج خط مشی‌ها و اهداف اساسی ریاست عمومی شرکت‌های دولتی را تشریح نموده افزود که ریاست عمومی شرکت‌های دولتی تلاش می‌نماید با تا با تقویت همکاری‌ها و حمایت‌ها نقش موثری را در انکشاف شرکت‌های دولتی ایفا نمایند.

در ادامه کلیپ ویدیویی از دست‌آوردها و فعالیت شرکت در جلسه نشر گردید.

سپس، رئیس عمومی شرکت دولتی آبرسانی و فاضلاب شهری و رئیس مالی و اداری شرکت در مورد کاکردها و اجراآت شرکت در پنج سال اخیر به مجلس معلومات ارائه نمودند، نظریات و پرسش‌های ای در زمینه از سوی ریاست عمومی شرکت‌های دولتی مطرح گردیده که توسط رهبری شرکت بدان پاسخ داده شد.