۰۵ سرطان ۱۴۰۰

تفاهمنامه همکاری میان شرکت دولتی آبرسانی و فاضلاب شهری و اداره انکشاف زون پایتخت به هدف گسترش هماهنگی و تقویت همکاری‌ها، جلوگیری از تداخل وظیفوی و شریک سازی معلومات زیربنایی در محدوده زون پایتخت؛ توسط انجنیر حمیدالله یلانی و انجنیر نجیب الله شنواری به امضا رسید.

انجنیر حمیدالله یلانی رئیس عمومی شرکت دولتی آبرسانی و فاضلاب شهری ضمن استقبال از فرصت پیش آمده، آمادگی کامل شرکت آبرسانی را در عملی سازی مواد این تفاهمنامه و گسترش محورهای همکاری در جهت بهبود کیفیت پروژها و افزایش موثریت آن اعلام داشت.

انجنیر نجیب الله شنواری رئیس اداره انکشاف زون پایتخت ضمن ابراز خوشحالی از امضای تفاهمنامه‌ و آغاز همکاری‌های مشترک، تقویت همکاری‌ها و کار مشترک را در ارائه خدمات به مردم موثر خواند.

مجلس با امضای تفاهمنامه‌ همکاری میان طرفین پایان یافت.