قرارداد عرضه خدمات بانکی و جمع آوری عواید به منظور ایجاد سهولت برای مشترکین در پراخت صرفیه آب، میان شرکت آبرسانی و کانالیزاسیون شهری افغانستان و میوند بانک به امضا رسید.الحاج انجنیر حمیدالله یلانی رئیس عمومی آبرسانی افغانستان در جریان مراسمی که به همین منظور برگزار شده بود راجع به برنامه های استراتیژی شرکت به منظور ایجاد سهولت برای مشترکین و افزایش رضایت مشترکین صحبت نمود. آقای یلانی در ادامه صحبت های خود امضای این قرارداد را مهم و با ارزش خوانده، به ایجاد و توسعه همکاری با سایر بانک‌ها نیز تاکید نمود.پس از آن محترم احمد خسروخان ضیاء رئیس اجرایی میوند بانک ضمن ابراز خرسندی از امضای این قرارداد، تعهد سپرد تا در مطابقت با قرارداد، سهولت های لازمه بانکی را برای مشترکین اداره آبرسانی افغانستان فراهم نمایند.بر بنیاد این قرارداد مشترکین اداره آبرسانی افغانستان می توانند در شهرهای کابل، مزارشریف، پلخمری، جوزجان، هرات، کندهار، جلال آباد، کندز، فیض آباد، تالقان، زرنج و شهر خوست؛ صرفیه آب شان را در میوند بانک نیز تحویل نمایند.