محترم الحاج انجنیر حمیدالله یلانی رئیس عمومی آبرسانی افغانستان با معین تخنیکی و ساختمانی شاروالی محترم کابل در دفتر کارش پیرامون مدیریت فاضلاب و آب های سطحی منجمله آب ناشی از برف و باران در شهر کابل، دیدار و گفتگو کرد.
در این دیدار رئیس عمومی آبرسانی افغانستان ضمن خوش‌آمد گویی، پیرامون فعالیت ها و برنامه های اداره آبرسانی در خصوص مدیرت فاضلاب در شهر کابل از جمله ماستر پلان فاضلاب شهر کابل که با هزینه 3،5 میلیون دالر با حمایت مالی دولت افغانستان و بانک انکشافی آلمان، توسط کمپنی دورش گروپ (Dorsch Gruppe) تطبیق می گردد، معلومات ارائه نمود.
پس از آن معین محترم شاروالی کابل برعلاوه صحبت در مورد فعالیت ها و کارکردهای شاروالی محترم کابل منجمله حفر کانال های هوشمند و بازسازی کانال وزیرآباد؛ راجع به طرح ها و برنامه های کوتاه مدت این اداره مبنی بر مدیریت آب های سطحی منجمله آب های ناشی از برف و باران معلومات ارائه نموده، همکاری اداره آبرسانی افغانستان را در خصوص شریک سازی جزئیات ماسترپلان فاضلاب شهر کابل که قرار است کار آن به زودی آغاز گردد، خواهان شد.