جلسه نوبتی هیئت محترم مدیره شرکت آبرسانی و کانالیزاسیون شهری افغانستان با حضور داشت اعضای محترم هیئت مدیره و رهبری شرکت آبرسانی و کانالیزاسیون شهری افغانستان، دایر گردید.
در ابتدای این جلسه الحاج انجنیر حمیدالله یلانی رئیس عمومی شرکت ضمن عرض خیر مقدم و خوش آمدید خدمت حاضرین مجلس، پیرامون موضوعات شامل آجندا از جمله چگونگی ساخت پلان مالی و تشکیل معلومات ارائه نمود. پس از آن پلان مالی و تشکیل سال مالی 1399 از سوی رئیس مالی و اداری و آمر عمومی منابع بشری شرکت طی پرزنتیشنی ارائه گردید که هیئت محترم مدیره شرکت به ریاست محترم عبدالحبیب ځدران معین اداری وزارت محترم مالیه، ضمن تقدیر و تشکر از اجراآت بموقع شرکت آبرسانی در خصوص ساخت پلان مالی و تشکیل سال مالی 1399، پرسش های را در زمینه مطرح نمودند که از سوی رهبری شرکت به آن پاسخ داده شد.
در ادامه این جلسه موضوعاتی چون: تعدیل تعرفه عددی، تعدیل تعرفه سروی و دیزاین سیستم تصفیه خانه فاضلاب ارگان های دولتی، تعدیل طرزالعمل های خدمات مشترکین و منابع بشری، خریداری وسایط نقلیه و ماشین الات مستعمل، عدم پرداخت صرفیه آب از سوی ادارات دولتی؛ با تفصیل از سوی رهبری شرکت به مجلس ارائه گردید که پس از بحث و گفتگوی همه جانبه، تصامیم لازم پیرامون موضوعات ذکره شده توسط هیئت محترم مدیره شرکت، اتخاذ گردید.