جلسه هماهنگی به منظور استفاده موثر از زمان، بودجه و تسریح روند کاری پروژه AUWS با حضور داشت روسای محترم مرکزی و آمرین ریاست عمومی آبرسانی افغانستان، مسوولین و کارمندان پروژه AUWS دفتر محترم AECOM، در تالار گوهرشاد بیگم شرکت برگزار شد.

در ابتدای این مجلس محترم انجنیر فهیم فرهنگ رئیس عملیاتی شرکت فیصله های جلسه گذشته را مرور نموده، به ساختن پلان منظم کاری، نقش راه و برگزاری مجالس هماهنگی به صورت منظم؛ جهت تحقق اهداف پروژه AUWS تاکید نمود. پس از آن محترم انجنیر احد واحد معاون پروژه AUWS از طرح اداره آبرسانی افغانستان بخاطر مجالس هماهنگی استقبال نموده وعده سپردند تا در راستای تحقق اهداف پروژه متذکره از هیچ نوع سعی و تلاش دریغ ننمایند.
در ادامه بحث های همه جانبه از سوی اشتراک کنندگان پیرامون اهداف و برنامه های پروژه از جمله ساخت پلان تجارتی برای زون های ششگانه به صورت مشترک، ورکشاپ ها و برنامه های ارتقای ظرفیت صورت گرفت.

در پایان مجلس محترم انجنیر محمد لطیف مظفرخیل رئیس تخنیکی شرکت جلسه متذکره را جمع بندی نموده، ضمن تاکید به نتیجه بخش بودن کارها و فعالیت ها، ساختن پلان کاری منظم و برگزاری جلسات هماهنگی را در جهت تحقق هداف پروژه موثر خواند.