از عید سعید فطر در اداره آبرسانی افغانستان طی مراسمی با حضور داشت الحاج انجنیر حمیدالله یلانی رئیس عمومی آبرسانی افغانستان، روسای مرکزی، آمرین و کارمندان شرکت؛ تجلیل به عمل آمد. در این مراسم الحاج انجنیر حمیدالله یلانی رئیس عمومی آبرسانی افغانستان ضمن تبریکی عید سعید فطر خدمت روسا و کارمندان این اداره، عید را نماد همدلی، ایثار و فداکاری دانست. موصوف در ادامه صحبت های خود ضمن تشکری و قدردانی از کارمندان این اداره که در ایام خجسته عید در مرکز و ولایات جهت ارائه خدمات بهتر در خدمت هموطنان بوده اند، توجه ویژه کارمندان این اداره را به خدمت گذاری بهتر برای مردم و امنیت فردی و اجتماعی کارکنان خواهان شد.