پروژه میان مدت شهر کابل (MTP1)

پروژه آبرسانی میان مدت شهر کابل (MTP1) یکی از بزرگترین و معیاری ترین پروژه های آبرسانی برای شهر کابل می باشد که شامل حفر و تجهیز 7 حلقه چاه، اعمار پمپ استیشن، تمدید 11.9 کیلومتر پایپ انتقالی، اعمار ذخیره 5000 متر مکعبی و شبکه توزیعی از قلعه فتح الله الی تهیه مسکن، با هزینه بیش از 72 میلیون یورو به حمایت مالی بانک انکشافی آلمان، اداره توسعه بین المللی ایالات متحده امریکا و اداره انکشافی فرانسه در سه فاز تطبیق می گردد که پس از تطبیق بیش از 23 هزار خانواده در نواحی 10 و 4 شهر کابل از خدمات آب آشامیدنی صحی مستفید خواهند شد.

پروژه میان مدت شهر کابل در سه فاز که هر فاز آن شامل دو بخش می باشد، فاز اول و بخش اول فاز دوم آن توسط شرکت ساختمانی ممتاز گروپ، بخش دوم فاز دوم آن توسط شرکت ساختمانی فیکا و فاز سوم توسط شرکت ساختمانی عسلسن تطبیق می گردد.

 بخش نخست فاز اول این پروژه شامل تمدید پایپ های جمع کننده آب به طول 9613 متر برای هفت حلقه چاه می باشد طی 672 روز کاری تکمیل گردیده است. بخش دوم فاز اول این پروژه شامل تمدید پایپ انتقالی به طول 11.9 کیلومتر از پمپ استیشن لوگر الی ذخیره 5000 متر مکعبی بالای تپه وزیر محمد اکبرخان می باشد، طی 935 روز کاری مطابق به قرارداد تکمیل شده است. بخش نخست فاز دوم پروژه متذکره که شامل اعمار پمپ استیشن در ساحه قلعه حسن خان واقع بگرامی، نصب تجهیزات و اعمار ساختمان بالای هفت حلقه چاه می باشد، تحت کار بوده که 17 درصد پیشرفت کار داشته و الی تاریخ 14 میزان - 1399 تکمیل می گردد. بخش دوم فاز متذکره که اعمار ذخیره 5000 متر مکعبی بالای تپه وزیر محمد اکبرخان می باشد تحت کار بوده و  25 درصد پیشرفت کار داشته و الی تاریخ 01 حوت 1399 تکمیل می گردد. فاز سوم پروژه میان مدت شهر کابل شامل ساختمان و تمدید شبکه توزیعی از قلعه فتح الله الی تهیه مسکن می باشد که جدیداً با شرکت ترکی عسلسن قرارداد شده و قرار است طی مدت 930 روز کاری تکمیل گردد.

1 نظریات

  1. نصیب الله
    1391-11-15

    یببشسیبشسبسشیبسبسیبسی

دیدگاه تان را بنویسید

ایمیل آدرس شما به هیچ صورت نشر نمیشود. فیلد های ضروری نشانی شده است. *

هموطنان ارجمند و با عزت!

یکی از معضلات قرن بیست و یکم که آینده زندگی بشر در این کره خاکی را به شدت مورد تهدید قرار می دهد، معضل کمبود آب است. منابع آب شیرین در جهان بسیار اندکند. از 100٪ کل آب موجود در جهان بیش از 97٪ آب شور و غیره قابل استفاده و تنها کمتر از 3٪

پیام آب

پربننده ترین ها

آرشیف

hero image
news

جلسه نوبتی کمیته حمایت از ریاست آبرسانی زون کابل تدویر یافت.

hero image
news

ارائه تحلیل وضعیت مالی شرکت در ربع چهارم سال مالی 1398

hero image
news

خط ارتباطی مردم با اداره آبرسانی افغانستان

hero image
news

برنامه ارزیابی فعالیت های ربع چهارم سال مالی 1398 زون های آبرسانی برگزار شد.

hero image
news

نخستین گفتمان نقش مردم در آبرسانی شهر کابل تدویر یافت.

hero image
news

امضای قرارداد ماسترپلان فاضلاب شهر کابل میان اداره آبرسانی افغانستان و کمپنی دورش انترنشنل

hero image
project

گزارش چارچوب مدیریت محیطی زیستی و اجتماعی بند دهله کندهار

hero image
news

جلسه هماهنگی جهت تسریع روند کاری پروژه AUWS دایر گردید.

hero image
news

رئیس عمومی آبرسانی افغانستان با وکلای گذر ناحیه اول شهر کابل دیدار کرد.

hero image
news

جلسه اداری ریاست عمومی آبرسانی افغانستان تدویر یافت.

hero image
news

از کارکردهای هولگر بوست رئیس کمپنی فیشنر در افغانستان تقدیر به عمل آمد.

hero image
news

گرامی داشت از کمپاین ۱۶ روزه مبارزه با خشونت علیه زنان

hero image
news

جلسه هماهنگی با مسوولین پروژه AUWS دایر گردید.

hero image
news

جلسه هیئت مدیره شرکت آبرسانی و کانالیزاسیون شهری افغانستان تدویر یافت.

hero image
project

پروژه میان مدت شهر کابل (MTP1)

hero image
project

پروژه آبرسانی ده مراد خان شهر کابل

hero image
project

پروژه آبرسانی امین آباد شهر کابل

hero image
report

گزارش ربع اول سال مالی 1398

گالری

hero image hero image hero image hero image