آی دی نام پروژه تاریخ نشر اطلاعات موقعیت پروژه قیمت پروژه نفوس تحت پوشش وضعیت پروژه
1 پروژه آبرسانی شهرک های خواجه رواش و امارات متحده عربی 1395-02-06 ناحیه پانزدهم شهر کابل 46,374,897 Afn 8,636 خانواده تکمیل شده
2 پروژه آبرسانی شهر چاریکار 1395-09-08 پارچه 8، 9 و 12 شهر چاریکار 38,891,977 Afn 1000 خانواده تکمیل شده
3 پروژه آبرسانی شهر فراه (فاز اول) 1392-05-08 شهر فراه 112,244,960 Afn 6200 خانواده پس از تکمیل شدن فاز دوم تکمیل شده
4 پروژه آبرسانی شهر شبرغان (فاز اول) 1394-08-26 شهر شبرغان 23,606,500 Afn 0 تکمیل شده
5 پروژه آبرسانی شهر پل علم (فاز اول) 1395-06-08 شهر پل علم 65,084,371 Afn 0 تکمیل شده
7 پروژه آبرسانی نل های انتقالی شهر ایبک (فاز اول) 1391-12-12 شهر ایبک 480,168,072.28 Afn 0 تکمیل شده
8 پروژه اعمار ساختمان آبرسانی ولسوالی اندخوی 1395-11-23 ولسوالی اندخوی 4,674,650 Afn 0 تکمیل شده
9 پروژه آبرسانی قول آبچکان 1396-05-09 ناحیه دوم شهر کابل 3,714,470 500 خانواده تکمیل شده
10 پروژه آبرسانی ده مرادخان 1396-05-04 ناحیه هفتم شهر کابل 48,674,610 Afn 2300 خانواده تکمیل شده
11 پروژه آبرسانی امین آباد 1396-04-24 ناحیه نهم، شهر کابل 24,903,924 1200 خانواده تکمیل شده
12 پروژه اعمار پیاده رو و ترمیم ذخیره 1000 متر مکعب 1396-09-28 شهر هرات 8,219,539 Afn 0 تکمیل شده
13 پروژه آبرسانی شاه شهید 1397-03-15 شهر کابل، ناحیه هشتم 84,513,585 Afn 3000 خانواده تکمیل شده
14 پروژه آبرسانی شهر ایبک (فاز دوم) 1395-12-14 شهر ایبک 167,881,554 Afn 3000 خانواده تکمیل شده
15 پروژه آبرسانی شهرک سلطان غازی بابا 1397-04-09 شهر مهترلام 239,715,261 2800 خانواده تکمیل شده
16 پروژه آبرسانی شهر گردیز 1397-03-15 شهر گردیز 206,913,529 4500 خانواده تکمیل شده
17 پروژه آبرسانی شهر فراه (فاز دوم) 1397-04-09 شهر فراه 518,497,331 Afn 6200 خانواده تحت کار
18 پروژه آبرسانی شهر پل علم (فاز دوم) 1397-03-15 شهر پل علم 82,622,460 Afn 4285 افغانی تحت کار
19 پروژه آبرسانی شهر میمنه 1397-03-15 شهر میمنه 249,631,193 Afn 7800 خانواده تحت کار
20 پروژه آبرسانی شهر خوست 1397-05-10 شهر خوست 149,967,951 Afn 2500 خانواده تحت کار
21 پروژه آبرسانی تخته پل مزار شریف 1398-05-17 شهر مزار شریف 258,652,448 Afn 8000 خانواده تحت کار
22 پروژه آبرسانی شهر شبرغان (فاز دوم) 1398-12-07 شهر شبرغان 454,702,556 Afn 7300 خانواده تحت کار
23 پروژه آبرسانی ساحه لوی ویاله شهر قندهار 1398-06-31 شهر قندهار 405,000,000 Afn 6000 خانواده تحت کار
24 پروژه میان مدت شهر کابل (MTP1) 2016-06-24 نواحی 4 و 10 55,000,000 Euro 23000 خانواده فاز اول تکمیل شده، فاز دوم و سوم تحت کار

هموطنان ارجمند و با عزت!

یکی از معضلات قرن بیست و یکم که آینده زندگی بشر در این کره خاکی را به شدت مورد تهدید قرار می دهد، معضل کمبود آب است. منابع آب شیرین در جهان بسیار اندکند. از 100٪ کل آب موجود در جهان بیش از 97٪ آب شور و غیره قابل استفاده و تنها کمتر از 3٪ آبها آب شیرین است که این منابع هم بشدت پراکنده هستند و به طور یکنواخت ...

پیام آب

پربننده ترین ها

آرشیف

hero image
news

بازدید رئیس عمومی آبرسانی افغانستان از ریاست آبرسانی زون غرب

hero image
news

جلسه‌ی هماهنگی با ادارات سکتوری جهت ساخت ماستر پلان فاضلاب شهر قندهار تدویر یافت.

hero image
news

جلسه‌ی رسیدگی به مشکلات واحدهای دومی ریاست آبرسانی زون کابل تدویر یافت.

hero image
news

وضعیت جمع‌آوری عواید زون‌های آبرسانی بررسی گردید.

hero image
news

رئیس عمومی آبرسانی افغانستان از آبرسانی شهر چاریکار بازدید نمود.

hero image
news

امضای قرارداد همکاری فی مابین شرکت آبرسانی افغانستان و بانک اسلامی افغانستان

hero image
news

تدویر ورکشاپ بازنگری و تدوین پلان راهبردی پنج ساله شرکت آبرسانی و کانالیزاسیون شهری افغانستان

hero image
news

تدویر جلسه هیئت عامل شرکت آبرسانی و کانالیزاسیون شهری افغانستان

hero image
news

از هشتم مارچ روز جهانی زن در شرکت آبرسانی افغانستان تجلیل به عمل‌آمد.

hero image
news

جلسه نوبتی کمیته حمایت از ریاست آبرسانی زون کابل تدویر یافت.

hero image
news

ارائه تحلیل وضعیت مالی شرکت در ربع چهارم سال مالی 1398

hero image
news

خط ارتباطی مردم با اداره آبرسانی افغانستان

hero image
news

برنامه ارزیابی فعالیت های ربع چهارم سال مالی 1398 زون های آبرسانی برگزار شد.

hero image
news

نخستین گفتمان نقش مردم در آبرسانی شهر کابل تدویر یافت.

hero image
news

امضای قرارداد ماسترپلان فاضلاب شهر کابل میان اداره آبرسانی افغانستان و کمپنی دورش انترنشنل

hero image
project

گزارش چارچوب مدیریت محیطی زیستی و اجتماعی بند دهله کندهار

hero image
news

جلسه هماهنگی جهت تسریع روند کاری پروژه AUWS دایر گردید.

hero image
news

رئیس عمومی آبرسانی افغانستان با وکلای گذر ناحیه اول شهر کابل دیدار کرد.

hero image
news

جلسه اداری ریاست عمومی آبرسانی افغانستان تدویر یافت.

hero image
news

از کارکردهای هولگر بوست رئیس کمپنی فیشنر در افغانستان تقدیر به عمل آمد.

hero image
news

گرامی داشت از کمپاین ۱۶ روزه مبارزه با خشونت علیه زنان

hero image
news

جلسه هماهنگی با مسوولین پروژه AUWS دایر گردید.

hero image
news

جلسه هیئت مدیره شرکت آبرسانی و کانالیزاسیون شهری افغانستان تدویر یافت.

hero image
project

پروژه میان مدت شهر کابل (MTP1)

hero image
project

پروژه آبرسانی ده مراد خان شهر کابل

hero image
project

پروژه آبرسانی امین آباد شهر کابل

hero image
report

گزارش ربع اول سال مالی 1398

گالری

hero image hero image hero image hero image hero image hero image hero image