اعلان دعوت به داوطلبی

 اعلان دعوت به داوطلبی

ریاست آبرسانی و فاضلاب شهری زون کابل از تمام داوطلبان واجد شرایط دعوت می نماید تا در پروسه داوطلبی پروژه تدارک 50000 لیتر تیل دیزل مورد ضرورت ریاست آبرسانی و فاضل...

Template for Amending RFQ Documents ( Works ) ADDENDUM to FRQ DOCUMENTS

Afghanistan Water Supply and Sewerage Corporation (AUWSSC)

Sent to -

All interested construction companies

Heading Reference

1) Addendum to RFQ Documents (Works) 2) Addendum Number 001 Islamic Republic of Afghanistan Name of Project: Afghanistan Water, Sanitation, Hygiene and Institutional Support Project Title of Procurement: Refurbishment of PIU office for the project (Kandahar Office) Procurement Number : AF-AUWSSC-219586-CW-RFQ Date of Addendum: May 1, 2021

Addendum to the RFQ Document

By this addendum, the RFQ documents AF-AUWSSC-219586-CW-RFQ, issued on April 26, 2021 for Refurbishment of PIU office for the project (Kandahar Office) is hereby amended as follows: 7. The deadline for receipt of the quotations by the Employer at the address stipul...

You are invited to submit your price quotation(s) for Refurbishment of PIU office for the project (Kandahar Office).

ISSUE DADE: April 26, 2021

Submission Deadline: May 03, 2021

Project Identification Number: AF-AUWSSC-219586-CW-RFQ

You are invited to submit your price quotation(s) for Refurbishment of PIU office for the project (Kandahar Office).

The Islamic Republic of Afghanistan has received a Grant from the International Development Association toward the cost of Afghanistan Water, Sanitation, Hygiene and Institutional Support Project (A-WASH) and it intends to apply part of the proceeds of this Grant to payments under the Contract for Procurement of Refurbishment of PIU office for the project (Kandahar Office).

Information on Technical specifications and Schedule of Requirements & Price Schedule is provided in Attachments of the RFQ.

Sealed Quotations must be submitted in acc...

اعلان دعوت به داوطبی پروژه تدارکاتی تعداد 577 حلقه جی بلت فنری به سایز های مختلف

ریاست آبرسانی و کانالیزاسیون زون غرب از تمام دواطلبان واجد شرایط دعوت می نماید تا در پروسه دواطلبی پروژه تدارکاتی تعداد 577 حلقه جی بلت فنری به سایزهای مختلف تحت شماره دواطلبی AUWSSC/HRT/NCB/G/1400/002 ادامه مطلب

اطلاعیه تصمیم اعطای قرارداد پروژه تدارک دو قلم تیل دیزل و تیل پطرول مورد ضرورت ریاست عمومی شرکت آبرسانی و کانالیزاسیون شهری افغانستان

بدین‌وسیله به تأسی از فقره (2) ماده چهل و سوم قانون تدارکات به اطلاع عموم رسانیده می‌شود، ریاست عمومی شرکت آبرسانی و کانالیزاسیون شهری افغانستان در نظر دارد، پروژه ادامه مطلب

اعلان دعوت به داوطلبی روژه تدارک 35 پایه ماشین فنگرپرنت حاضری، 35 پایه کمپیوتر دیسک تاپ و 35 پایه یو پی اس با خدمات ضمنی (نصب، آموزش سیستم Pay Roll و انتقال)

ریاست عمومی شرکت آبرسانی و کانالیزاسیون شهری افغانستان از تمام داوطلبان واجد شرایط دعوت می نماید تا در پروسۀ داوطلبی پروژه تدارک 35 پایه ماشین فنگرپرنت حاضری، 35 پایه کمپیوتر دیسک تاپ و 35 پایه یو پی اس با خدمات ضمنی (نصب، آموزش سیستم Pay Roll و انتقال) مورد ضرورت ...

اعلان مجدد دعوت به داوطلبی تدارک دو قلم تیل دیزل و پطرول مورد ضرورت ریاست عمومی شرکت آبرسانی و کانالیزاسیون شهری افغانستان

ریاست عمومی شرکت آبرسانی و کانالیزاسیون شهری افغانستان از تمام داوطلبان واجد شرایط دعوت می نماید تا در پروسۀ داوطلبی تدارک دو قلم تیل دیزل و پطرول مورد ضرورت ریاست عمومی شرکت آبرسانی و کانالیزاسیون شهری افغانستان از بابت سال مالی 1400 که تحت شماره داوطلبی   REBID/AUWSSC/1400/NCB/G/001 می‌باشد، اشتراک نموده و نقل چاپ شده شرطنامه مربوط را  در مقابل پرداخت مبلغ 500 پنج صد افغانی از ریاست تدارکات بدست آورده  و آفرهای خویش را مطابق شرایط مندرج شرطنامه و طبق ...

اطلاعیه تصمیم اعطای قرارداد بیست و دوجریب زمین ملکیت شرکت واقع ناحیه پانزدهم شاروالی شهر کابل

بدین وسیله به تأسی از فقره (2) ماده چهل و سوم قانون تدارکات به اطلاع عموم رسانیده میشود، ریاست آبرسانی زون کابل در نظر دارد، 22 بیست و دوجریب زمین ملکیت خویش واقع ناحیه پانزدهم شاروالی شهر کابل را که تحت شماره داوطلبی AUWSSC/99/KSBU/NCB/LL/001 میباشد با محترم عبدالغفور ولد عبدالرسول دارنده تذکره شماره 7053409 آدرس: مسکونه اصلی ولایت پنجشیر و مسکونه فعلی کارته آریانا ناحیه دوم شهر کابل را به مدت سه سال تقویمی به قیمت مجموعی مبلغ 7,992,000

هفت میلیون نه صدو نودو دوهزار...

دواطلبی کرایه گیری پنج عراده موتر جهت حمل و نقل مامورین دفتر مرکزی ریاست آبرسانی زون کابل

ریاست آبرسانی زون کابل از تمام داوطلبان واجد شرایط دعوت می نماید تا در پروسه دواطلبی ( کرایه گیری پنج عراده موتر جهت حمل و نقل مامورین دفتر مرکزی ریاست آبرسانی زون کابل) که داری شماره داوطلبی AUWSSC/KSBU/NCB/1400/NCS/001 می‌باشد.

اشتراک نموده، نقل شرطنامه مربوط را در بدل مبلغ 500 افغانی پول غیر قابل بازگشت، به طور هارد و یا از طریق فلش دیسک از مدیریت عمومی تدارکات زون کابل بدست آورده و آفرهای خویش را مطابق شرایط مندرج  شرطنامه و طبق قانون و طرزالعمل تدارکات ...

اطلاعیه تصمیم اعطای قرارداد تهیه وتدارک مقدار (60,000) لیترتیل دیزل و به مقدار (6,000)لیترتیل پطرول

بدینوسیله به تأسی از فقره(2)ماده چهل و سوم قانون تدارکات به اطلاع عموم رسانیده می شود که ریاست آبرسانی وکانالیزاسیون زون غرب (هرات)  در نظر دارد، قرارداد تهیه وتدارک مقدار (60,000) لیترتیل دیزل و به مقدار (6,000)لیترتیل پطرول مورد ضرورت جنراتور های مربوطه خویش را با شرکت محترم خدمات لوژستیکی (الطاف وردک بابا)، با نمبرجواز (36905)، واقع اخیرسرک بدیل منارها، سمت شرق، نرسیده به تانک تیل ایوبی، به قیمت مجموعی مبلغ (2,382,000) دو میلیون و سه‌صد و هشتاد و دو هزار افغا...

اعلان داوطلبی تدارک دو قلم تیل دیزل و پطرول مورد ضرورت ریاست عمومی شرکت آبرسانی و کانالیزاسیون شهری افغانستان

ریاست عمومی شرکت آبرسانی و کانالیزاسیون شهری افغانستان از تمام داوطلبان واجد شرایط دعوت می نماید تا در پروسۀ  داوطلبی تدارک دو قلم تیل دیزل و پطرول مورد ضرورت ریاست عمومی شرکت آبرسانی و کانالیزاسیون شهری افغانستان از بابت سال مالی 1400 که تحت شماره داوطلبی   AUWSSC/1400/NCB/G/001 می‌باشد، اشتراک نموده و نقل چاپ شده شرطنامه مربوط را  در مقابل پرداخت مبلغ 500 پنج صد افغانی از ریاست تدارکات بدست آورده  و آفرهای خویش را مطابق شرایط مندرج شرطنامه و طبق ...

هموطنان ارجمند و با عزت!

یکی از معضلات قرن بیست و یکم که آینده زندگی بشر در این کره خاکی را به شدت مورد تهدید قرار می دهد، معضل کمبود آب است. منابع آب شیرین در جهان بسیار اندکند. از 100٪ کل آب موجود در جهان بیش از 97٪ آب شور و غیره قابل استفاده و تنها کمتر از 3٪ آبها آب شیرین است که این منابع هم بشدت پراکنده هستند و به طور یکنواخت ...

پیام آب

پربننده ترین ها

آرشیف

hero image
news

جلسه هیئت رهبری شرکت دولتی آبرسانی و فاضلاب شهری تدویر شد.

hero image
news

امضای موافقت‌نامه ساخت و تجهیز لابراتوار آزمایش کیفیت آب در ریاست آبرسانی زون مزار شریف

hero image
news

تفاهمنامه همکاری میان شرکت دولتی آبرسانی و فاضلاب شهری و اداره انکشاف زون پایتخت به امضا رسید.

hero image
news

بازدید رئیس عمومی آبرسانی و فاضلاب شهری از ریاست آبرسانی زون هرات

hero image
news

بازدید رئیس عمومی شرکت های دولتی از شرکت دولتی آبرسانی و فاضلاب شهری

hero image
news

مرور و بررسی فعالیت های انجام شده در جهت تدوین ماسترپلان فاضلاب شهر کابل

hero image
news

نظرخواهی جهت غنامندی طرح‌های ابتدایی تدوین شده برای بهبود خدمات آبرسانی در شهرهای کشور

hero image
news

پروژه های آبرسانی شهرهای فراه و خوست افتتاح و به بهره‌برداری سپرده شد.

hero image
news

دیزاین و آماده سازی بسته سیستم های غیر متمرکز تصفیه خانه فاضلاب برای 5 الی 50 متر مکعب فاضلاب

hero image
news

دیدار با وکلای گذر نواحی مختلف شهر کابل

hero image
news

۱۴۰۰ د ثبات او تحرک کال

hero image
news

به دوام برنامه صد روز و صد مژده، این هفته " هفته آب و برق" نامگذاری شده است.

hero image
news

۱۴۰۰ سال ثبات و تحرک

hero image
news

۱۴۰۰ سال ثبات و تحرک

hero image
news

۱۴۰۰ سال ثبات و تحرک

hero image
news

۱۴۰۰ سال ثبات و تحرک

hero image
news

۱۴۰۰ سال ثبات و تحرک

hero image
news

پروژه آبرسانی ساحه تخته پل 78.14 درصد تکمیل گردیده است.

hero image
news

تکمیل موفقانه 55 درصد پروژه کار پروژه آبرسانی شهر شبرغان

hero image
news

44.5 درصد کار فزیکی پروژه آبرسانی ساحه لوی ویاله شهر کندهار تکمیل گردیده است.

hero image
news

پروژه آبرسانی میان مدت شهر کابل به ارزش مجموعی 94.1 میلیون یورو تحت کار می باشد.

hero image
news

مطالعات ماسترپلان فاضلاب شهر مزار شریف 90 درصد تکمیل گردیده است.

hero image
news

۱۴۰۰ سال ثبات و تحرک؛ ایجاد سهولت در روند اجرا و ثبت قباله

hero image
news

رئیس عمومی شرکت دولتی آبرسانی و فاضلاب شهری با رئیس اداره انکشاف زون پایتخت دیدار کرد.

hero image
news

صد روز صد مژده - هفته منابع بشري و حکومتداري

hero image
news

ماسترپلان فاضلاب شهر مزار شریف 90 درصد تکمیل گردیده است.

hero image
news

کار سروی و دیزاین پروژه آبرسانی شهر ترینکوت تکمیل گردیده، در مرحله برآورد می‌باشد.

hero image
news

صد روز صد مژده - هفته راه سازي و بهسازي

hero image
news

برنامه آموزشی سیستم مدیریت معلومات دارایی (AIMS) تدویر شد.

hero image
news

برگزاری امتحان رقابتی سه بست در شرکت دولتی آبرسانی و فاضلاب شهری

hero image
news

پایان برنامه آموزشی چگونگی استفاده موثر از پمپ‌ها برای مربیان

hero image
news

ارائه تحلیل وضعیت مالی شرکت در ربع نخست سال مالی 1400

hero image
news

ارزیابی فعالیت ها و کارکردهای زون‌های آبرسانی در ربع اول سال مالی 1400

hero image
news

فعالیت‌ها و کارکردهای نخستین ربع سال مالی 1400 شرکت آبرسانی ارزیابی شد

hero image
news

فعالیت‌ها و کارکردهای نخستین ربع سال مالی 1400 شرکت آبرسانی ارزیابی شد

hero image
news

ماسترپلان فاضلاب شهر مزار شریف 90 درصد تکمیل گردیده است.

hero image
news

ارزیابی فعالیت ها و کارکردهای زون‌های آبرسانی در ربع اول سال مالی 1400

hero image
news

فعالیت‌ها و کارکردهای نخستین ربع سال مالی 1400 شرکت آبرسانی ارزیابی شد

hero image
news

برنامه آگاهی‌دهی در مورد دومین سند چارچوب ملی صلح و انکشاف افغانستان تدویر شد

hero image
news

برنامه آگاهی‌دهی از قانون منع آزار و اذیت زنان و اطفال برگزار شد

hero image
news

ورکشاپ ارتقای ظرفیت در بخش GIS و EPENAT برگزار شد.

hero image
news

رئیس عمومی آبرسانی افغانستان به ولایت قندهار سفر کرد.

hero image
news

پروژه آبرسانی شهر میمنه ولایت فاریاب افتتاح و به بهره برداری سپرده شد.

hero image
news

جلسه هماهنگی شرکای کاری پروژه تهیه ماستر پلان فاضلاب شهر کابل برگزار شد.

hero image
project

77.5 درصدر کار پروژه آبرسانی ساحه تخته پل شهر مزارشریف تکمیل گردیده است.

hero image
project

34 درصد کار فزیکی پروژه آبرسانی ساحه لویه ویاله شهر کندهار تکمیل گردیده است.

hero image
news

تدویر کارگاه آموزشی میترخوانی و توزیع تعرفه به میترخوان های ریاست آبرسانی زون کابل

hero image
news

بازدید رئیس عمومی آبرسانی افغانستان از ریاست آبرسانی زون غرب

hero image
news

جلسه‌ی هماهنگی با ادارات سکتوری جهت ساخت ماستر پلان فاضلاب شهر قندهار تدویر یافت.

hero image
news

جلسه‌ی رسیدگی به مشکلات واحدهای دومی ریاست آبرسانی زون کابل تدویر یافت.

hero image
news

وضعیت جمع‌آوری عواید زون‌های آبرسانی بررسی گردید.

hero image
news

رئیس عمومی آبرسانی افغانستان از آبرسانی شهر چاریکار بازدید نمود.

hero image
news

امضای قرارداد همکاری فی مابین شرکت آبرسانی افغانستان و بانک اسلامی افغانستان

hero image
news

تدویر ورکشاپ بازنگری و تدوین پلان راهبردی پنج ساله شرکت آبرسانی و کانالیزاسیون شهری افغانستان

hero image
news

تدویر جلسه هیئت عامل شرکت آبرسانی و کانالیزاسیون شهری افغانستان

hero image
news

از هشتم مارچ روز جهانی زن در شرکت آبرسانی افغانستان تجلیل به عمل‌آمد.

hero image
news

جلسه نوبتی کمیته حمایت از ریاست آبرسانی زون کابل تدویر یافت.

hero image
news

ارائه تحلیل وضعیت مالی شرکت در ربع چهارم سال مالی 1398

hero image
news

خط ارتباطی مردم با اداره آبرسانی افغانستان

hero image
news

برنامه ارزیابی فعالیت های ربع چهارم سال مالی 1398 زون های آبرسانی برگزار شد.

hero image
news

نخستین گفتمان نقش مردم در آبرسانی شهر کابل تدویر یافت.

hero image
news

امضای قرارداد ماسترپلان فاضلاب شهر کابل میان اداره آبرسانی افغانستان و کمپنی دورش انترنشنل

hero image
project

گزارش چارچوب مدیریت محیطی زیستی و اجتماعی بند دهله کندهار

hero image
news

جلسه هماهنگی جهت تسریع روند کاری پروژه AUWS دایر گردید.

hero image
news

رئیس عمومی آبرسانی افغانستان با وکلای گذر ناحیه اول شهر کابل دیدار کرد.

hero image
news

جلسه اداری ریاست عمومی آبرسانی افغانستان تدویر یافت.

hero image
news

از کارکردهای هولگر بوست رئیس کمپنی فیشنر در افغانستان تقدیر به عمل آمد.

hero image
news

گرامی داشت از کمپاین ۱۶ روزه مبارزه با خشونت علیه زنان

hero image
news

جلسه هماهنگی با مسوولین پروژه AUWS دایر گردید.

hero image
news

جلسه هیئت مدیره شرکت آبرسانی و کانالیزاسیون شهری افغانستان تدویر یافت.

hero image
project

پروژه میان مدت شهر کابل (MTP1)

hero image
project

پروژه آبرسانی ده مراد خان شهر کابل

hero image
project

پروژه آبرسانی امین آباد شهر کابل

hero image
report

گزارش ربع اول سال مالی 1398

گالری

hero image hero image hero image hero image hero image hero image hero image