عکاس و فیلم بردار

About Afghanistan Urban Water Supply and Sewerage Corporation (AUWSSC):

مقدمه : شرکت آبرسانی و کانالیزاسیون شهری افغانستان به اساس فرمان شماره (130) مورخ 5/11/1384 مقام عالی ریاست جمهوری اسلامی افغانستان و مصوبه شماره (36) مورخ 18/10/1384 شورای محترم وزیران جهت تغیر شخصیت حقوقی تصدی آبرسانی به شرکت آبرسانی و کانالیزاسیون شهری افغانستان هدایت گردیده است ، که بعدا جهت تحقق مواد فرمان شماره فوق (گروپ کاری) در مورد تغیر شخصیت حقوقی تصدی به شرکت موظف گردید که کار آن الی تاریخ 24/11/1386 ادامه یافت و بعداً غرض تصفیه تصدی هیئت تصفیه از جانب وزارت محترم مالیه تعین که در مورد تثبیت تسلیمی و انتقال تمام اموال منقول و غیر منقول تصدی به شرکت اقدام نمایند که کار آن از تاریخ 3/7/1387 الی تاریخ 21/میزان/1389 ادامه یافت. اهداف شرکت : - صحت و رفاه همگانی در شهرها - تحفظ محیط زیست - تهیه آب آشامیدنی صحی - جمع آوری و تصفیه آب های بدرفت - رشد خدمات موثر و مداوم آبرسانی - توسعه منابع مورد ضرورت بشری - فعالیت شرکت باساسات تجارتی و انتفاعی و مدیریت موثر و مثمر میباشد. وظایف اساسی شرکت : · سازماندهی و مدیریت امور تأمین آب و تأسیسات کانالیزاسیون(فاضلاب). · جمع آوری بل( تعرفه) استفاده آب از مصرف کنندگان و حفظ و کنترول آن. · بررسی و مطالعه طرح تأمین آب و تأسیسات کانالیزاسیون(فاضلاب) به کمک مشاوران داخلی و خارجی منطبق بر قوانین دولت جمهوری اسلامی افغانستان. · تأمین آب و تأسیسات کانالیزاسون(فاضلاب) همراه با تکمیل آن در مطابقت با قوانین محیط زیست. · تولید لوله های کانکریتی سیخ دار برای ایجاد شبکه های کانالیزاسیون (فاضلاب). · راه اندازی نمایشگاه مجهز برای معاینه کیفیت آب آشامیدنی و کنترول آب بعد از تصفیه آن با توجه به معیارات بین المللی. · بدست آوردن عضویت در انجمن های منطقه ای و بین المللی عرضه خدمات آب و کانالیزاسیون( فاضلاب) مطابق قوانین و مقررات. · توسعه منابع بشری بنابر ضرورت. · آموزش کدر فنی برای عرضه خدمات بهتر آبرسانی و کانالیزاسیون(فاضلاب). · جذب کمک های داخلی و خارجی جهت آموزش کدر، تأمین آب و تأسیسات کانالیزاسیون(فاضلاب) و تأمین مواد مورد نیاز شرکت. · امضای قرار داد همکاری با سازمان های ملی و بین المللی برای ارائه خدمات بهتر.

Job Summary:

توضیحات مختصر این پست:

پست متذکره مسوولیت عکاسی، فیلم برداری، ویرایش تصاویر، فیلم و نوشتن گزارشات را عهده دار می‌باشد.


Duties & Responsibilities:

وظایف و مسوولیت ها:

1.      عکاس برداری مجالس، کنفرانس ها، ورکشاپ ها و جریان کار پروژه ها؛

2.      فیلم برداری مجالس، کنفرانس ها، ورکشاپ ها و جریان کار پروژه ها؛

3.      ویرایش فیلم و تصاویر و آماده سازی آنها جهت نشر؛

4.      بهره‌گیری از روش ها و ابزارهای نوین طراحی و گرافیک در اجرای فعالیت های ارجاعی؛

5.      آرشیف عکاس ها و تصاویر به صورت معیاری

6.      استفاده معقول و نگهداری از کمره ها و لوازم آن جهت آماده بودن، سهولت و تسریع کارها.

7.      جلوگیری از هر گونه فساد در محدوده مسئولیت خویش؛

8.      تنظیم دفاتر و محیط کاری به رعایت نظافت در آن؛

9.      همکاری با مدیریت های مربوطه در خصوص اجراات بموقع؛

10.  استفاده معقول از وسایل و وسایط مربوطه؛

11.  اجراات به موقع و قانونی درمقابل اسناد؛

12.  اجرای سایر امورات مدیریتی و اداری در خصوص انکشاف، ترقی و پیشرفت آمریت مربوطه؛

13.  اطاعت پذیری و اجرای سایر دساتیر قانونی مقام ریاست عمومی و آمریت مربوطه؛

14.  حفظ اسرار اداره.


Job Requirement:

مواصفـات :

·        حد اقل درجه تحصيل:

v       داشتن درجه تحصیل فارغ صنف چهاردهم از رشته عکاسی، فیلم برداری و خبرنگاری به درجه های بالاتر ارجحیت داده می شود.

·        تجارب لازمه ( نوع و مدت زمان تجربه):

v       داشتن دو سال تجربه کاری مرتبط به بست متذکره.

·        مهارت هاي ديگر ( کورس های کوتاه مدت، آموزش داخل خدمت و ...):

v       بلدیت به زبان های دری و پشتو و زبان انگلیسی؛

v       بلدیت با برنامه های فوتوشاپ، لایت روم و پریمیر؛

v       مهارت های پلان گذاری، گزارش نویسی، راپور نویسی؛

v       آشنایی کامل با برنامه های کامپیوتر و اینترنت؛


Job Location:

Afghanistan, Kabul

Submission Guideline:

رهنمود کاندید شدن برای پست.

علاقمندان میتوانند خلص سوانح (سی وی) خویشرا همرای ورق درخواستی با ذکر درخواست و همچنان ذکر توانائی مرتبط به وظیفه اعلان شده به آدرس الکترونیکی (ایمیل) ذیل ارسال نمایند.

نوت: در صورت تکمیل تاریخ اعلان بست سی وی شما پزیرفته نمیشود.

در عنوان درخواست باید نام بست و کود نمبر بست درج شده باشد، در غیر آن درخواست رد میگردد. صرف کاندیدان واجد شرایط برای امتحان تحریری و مصاحبه دعوت خواهند گردید.


Submission Email:

   jobs@auwssc.gov.af

0 نظریات

دیدگاه تان را بنویسید

ایمیل آدرس شما به هیچ صورت نشر نمیشود. فیلد های ضروری نشانی شده است. *

هموطنان ارجمند و با عزت!

یکی از معضلات قرن بیست و یکم که آینده زندگی بشر در این کره خاکی را به شدت مورد تهدید قرار می دهد، معضل کمبود آب است. منابع آب شیرین در جهان بسیار اندکند. از 100٪ کل آب موجود در جهان بیش از 97٪ آب شور و غیره قابل استفاده و تنها کمتر از 3٪ آبها آب شیرین است که این منابع هم بشدت پراکنده هستند و به طور یکنواخت ...

پیام آب

پربننده ترین ها

آرشیف

hero image
news

جلسه هیئت رهبری شرکت دولتی آبرسانی و فاضلاب شهری تدویر شد.

hero image
news

امضای موافقت‌نامه ساخت و تجهیز لابراتوار آزمایش کیفیت آب در ریاست آبرسانی زون مزار شریف

hero image
news

تفاهمنامه همکاری میان شرکت دولتی آبرسانی و فاضلاب شهری و اداره انکشاف زون پایتخت به امضا رسید.

hero image
news

بازدید رئیس عمومی آبرسانی و فاضلاب شهری از ریاست آبرسانی زون هرات

hero image
news

بازدید رئیس عمومی شرکت های دولتی از شرکت دولتی آبرسانی و فاضلاب شهری

hero image
news

مرور و بررسی فعالیت های انجام شده در جهت تدوین ماسترپلان فاضلاب شهر کابل

hero image
news

نظرخواهی جهت غنامندی طرح‌های ابتدایی تدوین شده برای بهبود خدمات آبرسانی در شهرهای کشور

hero image
news

پروژه های آبرسانی شهرهای فراه و خوست افتتاح و به بهره‌برداری سپرده شد.

hero image
news

دیزاین و آماده سازی بسته سیستم های غیر متمرکز تصفیه خانه فاضلاب برای 5 الی 50 متر مکعب فاضلاب

hero image
news

دیدار با وکلای گذر نواحی مختلف شهر کابل

hero image
news

۱۴۰۰ د ثبات او تحرک کال

hero image
news

به دوام برنامه صد روز و صد مژده، این هفته " هفته آب و برق" نامگذاری شده است.

hero image
news

۱۴۰۰ سال ثبات و تحرک

hero image
news

۱۴۰۰ سال ثبات و تحرک

hero image
news

۱۴۰۰ سال ثبات و تحرک

hero image
news

۱۴۰۰ سال ثبات و تحرک

hero image
news

۱۴۰۰ سال ثبات و تحرک

hero image
news

پروژه آبرسانی ساحه تخته پل 78.14 درصد تکمیل گردیده است.

hero image
news

تکمیل موفقانه 55 درصد پروژه کار پروژه آبرسانی شهر شبرغان

hero image
news

44.5 درصد کار فزیکی پروژه آبرسانی ساحه لوی ویاله شهر کندهار تکمیل گردیده است.

hero image
news

پروژه آبرسانی میان مدت شهر کابل به ارزش مجموعی 94.1 میلیون یورو تحت کار می باشد.

hero image
news

مطالعات ماسترپلان فاضلاب شهر مزار شریف 90 درصد تکمیل گردیده است.

hero image
news

۱۴۰۰ سال ثبات و تحرک؛ ایجاد سهولت در روند اجرا و ثبت قباله

hero image
news

رئیس عمومی شرکت دولتی آبرسانی و فاضلاب شهری با رئیس اداره انکشاف زون پایتخت دیدار کرد.

hero image
news

صد روز صد مژده - هفته منابع بشري و حکومتداري

hero image
news

ماسترپلان فاضلاب شهر مزار شریف 90 درصد تکمیل گردیده است.

hero image
news

کار سروی و دیزاین پروژه آبرسانی شهر ترینکوت تکمیل گردیده، در مرحله برآورد می‌باشد.

hero image
news

صد روز صد مژده - هفته راه سازي و بهسازي

hero image
news

برنامه آموزشی سیستم مدیریت معلومات دارایی (AIMS) تدویر شد.

hero image
news

برگزاری امتحان رقابتی سه بست در شرکت دولتی آبرسانی و فاضلاب شهری

hero image
news

پایان برنامه آموزشی چگونگی استفاده موثر از پمپ‌ها برای مربیان

hero image
news

ارائه تحلیل وضعیت مالی شرکت در ربع نخست سال مالی 1400

hero image
news

ارزیابی فعالیت ها و کارکردهای زون‌های آبرسانی در ربع اول سال مالی 1400

hero image
news

فعالیت‌ها و کارکردهای نخستین ربع سال مالی 1400 شرکت آبرسانی ارزیابی شد

hero image
news

فعالیت‌ها و کارکردهای نخستین ربع سال مالی 1400 شرکت آبرسانی ارزیابی شد

hero image
news

ماسترپلان فاضلاب شهر مزار شریف 90 درصد تکمیل گردیده است.

hero image
news

ارزیابی فعالیت ها و کارکردهای زون‌های آبرسانی در ربع اول سال مالی 1400

hero image
news

فعالیت‌ها و کارکردهای نخستین ربع سال مالی 1400 شرکت آبرسانی ارزیابی شد

hero image
news

برنامه آگاهی‌دهی در مورد دومین سند چارچوب ملی صلح و انکشاف افغانستان تدویر شد

hero image
news

برنامه آگاهی‌دهی از قانون منع آزار و اذیت زنان و اطفال برگزار شد

hero image
news

ورکشاپ ارتقای ظرفیت در بخش GIS و EPENAT برگزار شد.

hero image
news

رئیس عمومی آبرسانی افغانستان به ولایت قندهار سفر کرد.

hero image
news

پروژه آبرسانی شهر میمنه ولایت فاریاب افتتاح و به بهره برداری سپرده شد.

hero image
news

جلسه هماهنگی شرکای کاری پروژه تهیه ماستر پلان فاضلاب شهر کابل برگزار شد.

hero image
project

77.5 درصدر کار پروژه آبرسانی ساحه تخته پل شهر مزارشریف تکمیل گردیده است.

hero image
project

34 درصد کار فزیکی پروژه آبرسانی ساحه لویه ویاله شهر کندهار تکمیل گردیده است.

hero image
news

تدویر کارگاه آموزشی میترخوانی و توزیع تعرفه به میترخوان های ریاست آبرسانی زون کابل

hero image
news

بازدید رئیس عمومی آبرسانی افغانستان از ریاست آبرسانی زون غرب

hero image
news

جلسه‌ی هماهنگی با ادارات سکتوری جهت ساخت ماستر پلان فاضلاب شهر قندهار تدویر یافت.

hero image
news

جلسه‌ی رسیدگی به مشکلات واحدهای دومی ریاست آبرسانی زون کابل تدویر یافت.

hero image
news

وضعیت جمع‌آوری عواید زون‌های آبرسانی بررسی گردید.

hero image
news

رئیس عمومی آبرسانی افغانستان از آبرسانی شهر چاریکار بازدید نمود.

hero image
news

امضای قرارداد همکاری فی مابین شرکت آبرسانی افغانستان و بانک اسلامی افغانستان

hero image
news

تدویر ورکشاپ بازنگری و تدوین پلان راهبردی پنج ساله شرکت آبرسانی و کانالیزاسیون شهری افغانستان

hero image
news

تدویر جلسه هیئت عامل شرکت آبرسانی و کانالیزاسیون شهری افغانستان

hero image
news

از هشتم مارچ روز جهانی زن در شرکت آبرسانی افغانستان تجلیل به عمل‌آمد.

hero image
news

جلسه نوبتی کمیته حمایت از ریاست آبرسانی زون کابل تدویر یافت.

hero image
news

ارائه تحلیل وضعیت مالی شرکت در ربع چهارم سال مالی 1398

hero image
news

خط ارتباطی مردم با اداره آبرسانی افغانستان

hero image
news

برنامه ارزیابی فعالیت های ربع چهارم سال مالی 1398 زون های آبرسانی برگزار شد.

hero image
news

نخستین گفتمان نقش مردم در آبرسانی شهر کابل تدویر یافت.

hero image
news

امضای قرارداد ماسترپلان فاضلاب شهر کابل میان اداره آبرسانی افغانستان و کمپنی دورش انترنشنل

hero image
project

گزارش چارچوب مدیریت محیطی زیستی و اجتماعی بند دهله کندهار

hero image
news

جلسه هماهنگی جهت تسریع روند کاری پروژه AUWS دایر گردید.

hero image
news

رئیس عمومی آبرسانی افغانستان با وکلای گذر ناحیه اول شهر کابل دیدار کرد.

hero image
news

جلسه اداری ریاست عمومی آبرسانی افغانستان تدویر یافت.

hero image
news

از کارکردهای هولگر بوست رئیس کمپنی فیشنر در افغانستان تقدیر به عمل آمد.

hero image
news

گرامی داشت از کمپاین ۱۶ روزه مبارزه با خشونت علیه زنان

hero image
news

جلسه هماهنگی با مسوولین پروژه AUWS دایر گردید.

hero image
news

جلسه هیئت مدیره شرکت آبرسانی و کانالیزاسیون شهری افغانستان تدویر یافت.

hero image
project

پروژه میان مدت شهر کابل (MTP1)

hero image
project

پروژه آبرسانی ده مراد خان شهر کابل

hero image
project

پروژه آبرسانی امین آباد شهر کابل

hero image
report

گزارش ربع اول سال مالی 1398

گالری

hero image hero image hero image hero image hero image hero image hero image