۲۷ حوت ۱۳۹۹

برنامه آگاهی‌دهی در مورد دومین سند چارچوب ملی صلح و انکشاف افغانستان با اشتراک روسای مرکزی و کارمندان شرکت برگزار شد.

در ابتدای این برنامه انجنیر محمد لطیف مظفرخیل رئیس تخنیکی شرکت در مورد کنفراس جینوا و اهمیت عملی سازی تعهدات دولت افغانستان صحبت کرد.

پس از آن غلام ذبیح سلطانی آمر پلان و پالیسی و قربان علی صفری مدیر پلان در مورد دومین سند چارچوب ملی صلح و انکشاف افغانستان معلومات مفصل ارائه نمودند.

قابل ذکر است که این برنامه برای واحدهای ولایتی شرکت نیز از راه آنلاین قبلن برگزار شده است