آی دی نام پروژه تاریخ نشر اطلاعات موقعیت پروژه قیمت پروژه نفوس تحت پوشش وضعیت پروژه
1 پروژه آبرسانی شهرک های خواجه رواش و امارات متحده عربی 1395-02-06 ناحیه پانزدهم شهر کابل 46,374,897 Afn 8,636 خانواده تکمیل شده
2 پروژه آبرسانی شهر چاریکار 1395-09-08 پارچه 8، 9 و 12 شهر چاریکار 38,891,977 Afn 1000 خانواده تکمیل شده
3 پروژه آبرسانی شهر فراه (فاز اول) 1392-05-08 شهر فراه 112,244,960 Afn 6200 خانواده پس از تکمیل شدن فاز دوم تکمیل شده
4 پروژه آبرسانی شهر شبرغان (فاز اول) 1394-08-26 شهر شبرغان 23,606,500 Afn 0 تکمیل شده
5 پروژه آبرسانی شهر پل علم (فاز اول) 1395-06-08 شهر پل علم 65,084,371 Afn 0 تکمیل شده
7 پروژه آبرسانی نل های انتقالی شهر ایبک (فاز اول) 1391-12-12 شهر ایبک 480,168,072.28 Afn 0 تکمیل شده
8 پروژه اعمار ساختمان آبرسانی ولسوالی اندخوی 1395-11-23 ولسوالی اندخوی 4,674,650 Afn 0 تکمیل شده
9 پروژه آبرسانی قول آبچکان 1396-05-09 ناحیه دوم شهر کابل 3,714,470 500 خانواده تکمیل شده
10 پروژه آبرسانی ده مرادخان 1396-05-04 ناحیه هفتم شهر کابل 48,674,610 Afn 2300 خانواده تکمیل شده
11 پروژه آبرسانی امین آباد 1396-04-24 ناحیه نهم، شهر کابل 24,903,924 1200 خانواده تکمیل شده
12 پروژه اعمار پیاده رو و ترمیم ذخیره 1000 متر مکعب 1396-09-28 شهر هرات 8,219,539 Afn 0 تکمیل شده
13 پروژه آبرسانی شاه شهید 1397-03-15 شهر کابل، ناحیه هشتم 84,513,585 Afn 3000 خانواده تکمیل شده
14 پروژه آبرسانی شهر ایبک (فاز دوم) 1395-12-14 شهر ایبک 167,881,554 Afn 3000 خانواده تکمیل شده
15 پروژه آبرسانی شهرک سلطان غازی بابا 1397-04-09 شهر مهترلام 239,715,261 2800 خانواده تکمیل شده
16 پروژه آبرسانی شهر گردیز 1397-03-15 شهر گردیز 206,913,529 4500 خانواده تکمیل شده
17 پروژه آبرسانی شهر فراه (فاز دوم) 1397-04-09 شهر فراه 518,497,331 Afn 6200 خانواده تحت کار
18 پروژه آبرسانی شهر پل علم (فاز دوم) 1397-03-15 شهر پل علم 82,622,460 Afn 4285 افغانی تحت کار
19 پروژه آبرسانی شهر میمنه 1397-03-15 شهر میمنه 249,631,193 Afn 7800 خانواده تحت کار
20 پروژه آبرسانی شهر خوست 1397-05-10 شهر خوست 149,967,951 Afn 2500 خانواده تحت کار
21 پروژه آبرسانی تخته پل مزار شریف 1398-05-17 شهر مزار شریف 258,652,448 Afn 8000 خانواده تحت کار
22 پروژه آبرسانی شهر شبرغان (فاز دوم) 1398-12-07 شهر شبرغان 454,702,556 Afn 7300 خانواده تحت کار
23 پروژه آبرسانی ساحه لوی ویاله شهر قندهار 1398-06-31 شهر قندهار 405,000,000 Afn 6000 خانواده تحت کار
24 پروژه میان مدت شهر کابل (MTP1) 2016-06-24 نواحی 4 و 10 55,000,000 Euro 23000 خانواده فاز اول تکمیل شده، فاز دوم و سوم تحت کار
25 پروژه تهیه ماستر پلان فاضلاب شهر کابل (SCS) 2021-02-07 کابل ۳.۵ ملیون ډالر تحت جریان

هموطنان ارجمند و با عزت!

یکی از معضلات قرن بیست و یکم که آینده زندگی بشر در این کره خاکی را به شدت مورد تهدید قرار می دهد، معضل کمبود آب است. منابع آب شیرین در جهان بسیار اندکند. از 100٪ کل آب موجود در جهان بیش از 97٪ آب شور و غیره قابل استفاده و تنها کمتر از 3٪ آبها آب شیرین است که این منابع هم بشدت پراکنده هستند و به طور یکنواخت ...

پیام آب

پربننده ترین ها

آرشیف

hero image
news

جلسه هیئت رهبری شرکت دولتی آبرسانی و فاضلاب شهری تدویر شد.

hero image
news

امضای موافقت‌نامه ساخت و تجهیز لابراتوار آزمایش کیفیت آب در ریاست آبرسانی زون مزار شریف

hero image
news

تفاهمنامه همکاری میان شرکت دولتی آبرسانی و فاضلاب شهری و اداره انکشاف زون پایتخت به امضا رسید.

hero image
news

بازدید رئیس عمومی آبرسانی و فاضلاب شهری از ریاست آبرسانی زون هرات

hero image
news

بازدید رئیس عمومی شرکت های دولتی از شرکت دولتی آبرسانی و فاضلاب شهری

hero image
news

مرور و بررسی فعالیت های انجام شده در جهت تدوین ماسترپلان فاضلاب شهر کابل

hero image
news

نظرخواهی جهت غنامندی طرح‌های ابتدایی تدوین شده برای بهبود خدمات آبرسانی در شهرهای کشور

hero image
news

پروژه های آبرسانی شهرهای فراه و خوست افتتاح و به بهره‌برداری سپرده شد.

hero image
news

دیزاین و آماده سازی بسته سیستم های غیر متمرکز تصفیه خانه فاضلاب برای 5 الی 50 متر مکعب فاضلاب

hero image
news

دیدار با وکلای گذر نواحی مختلف شهر کابل

hero image
news

۱۴۰۰ د ثبات او تحرک کال

hero image
news

به دوام برنامه صد روز و صد مژده، این هفته " هفته آب و برق" نامگذاری شده است.

hero image
news

۱۴۰۰ سال ثبات و تحرک

hero image
news

۱۴۰۰ سال ثبات و تحرک

hero image
news

۱۴۰۰ سال ثبات و تحرک

hero image
news

۱۴۰۰ سال ثبات و تحرک

hero image
news

۱۴۰۰ سال ثبات و تحرک

hero image
news

پروژه آبرسانی ساحه تخته پل 78.14 درصد تکمیل گردیده است.

hero image
news

تکمیل موفقانه 55 درصد پروژه کار پروژه آبرسانی شهر شبرغان

hero image
news

44.5 درصد کار فزیکی پروژه آبرسانی ساحه لوی ویاله شهر کندهار تکمیل گردیده است.

hero image
news

پروژه آبرسانی میان مدت شهر کابل به ارزش مجموعی 94.1 میلیون یورو تحت کار می باشد.

hero image
news

مطالعات ماسترپلان فاضلاب شهر مزار شریف 90 درصد تکمیل گردیده است.

hero image
news

۱۴۰۰ سال ثبات و تحرک؛ ایجاد سهولت در روند اجرا و ثبت قباله

hero image
news

رئیس عمومی شرکت دولتی آبرسانی و فاضلاب شهری با رئیس اداره انکشاف زون پایتخت دیدار کرد.

hero image
news

صد روز صد مژده - هفته منابع بشري و حکومتداري

hero image
news

ماسترپلان فاضلاب شهر مزار شریف 90 درصد تکمیل گردیده است.

hero image
news

کار سروی و دیزاین پروژه آبرسانی شهر ترینکوت تکمیل گردیده، در مرحله برآورد می‌باشد.

hero image
news

صد روز صد مژده - هفته راه سازي و بهسازي

hero image
news

برنامه آموزشی سیستم مدیریت معلومات دارایی (AIMS) تدویر شد.

hero image
news

برگزاری امتحان رقابتی سه بست در شرکت دولتی آبرسانی و فاضلاب شهری

hero image
news

پایان برنامه آموزشی چگونگی استفاده موثر از پمپ‌ها برای مربیان

hero image
news

ارائه تحلیل وضعیت مالی شرکت در ربع نخست سال مالی 1400

hero image
news

ارزیابی فعالیت ها و کارکردهای زون‌های آبرسانی در ربع اول سال مالی 1400

hero image
news

فعالیت‌ها و کارکردهای نخستین ربع سال مالی 1400 شرکت آبرسانی ارزیابی شد

hero image
news

فعالیت‌ها و کارکردهای نخستین ربع سال مالی 1400 شرکت آبرسانی ارزیابی شد

hero image
news

ماسترپلان فاضلاب شهر مزار شریف 90 درصد تکمیل گردیده است.

hero image
news

ارزیابی فعالیت ها و کارکردهای زون‌های آبرسانی در ربع اول سال مالی 1400

hero image
news

فعالیت‌ها و کارکردهای نخستین ربع سال مالی 1400 شرکت آبرسانی ارزیابی شد

hero image
news

برنامه آگاهی‌دهی در مورد دومین سند چارچوب ملی صلح و انکشاف افغانستان تدویر شد

hero image
news

برنامه آگاهی‌دهی از قانون منع آزار و اذیت زنان و اطفال برگزار شد

hero image
news

ورکشاپ ارتقای ظرفیت در بخش GIS و EPENAT برگزار شد.

hero image
news

رئیس عمومی آبرسانی افغانستان به ولایت قندهار سفر کرد.

hero image
news

پروژه آبرسانی شهر میمنه ولایت فاریاب افتتاح و به بهره برداری سپرده شد.

hero image
news

جلسه هماهنگی شرکای کاری پروژه تهیه ماستر پلان فاضلاب شهر کابل برگزار شد.

hero image
project

77.5 درصدر کار پروژه آبرسانی ساحه تخته پل شهر مزارشریف تکمیل گردیده است.

hero image
project

34 درصد کار فزیکی پروژه آبرسانی ساحه لویه ویاله شهر کندهار تکمیل گردیده است.

hero image
news

تدویر کارگاه آموزشی میترخوانی و توزیع تعرفه به میترخوان های ریاست آبرسانی زون کابل

hero image
news

بازدید رئیس عمومی آبرسانی افغانستان از ریاست آبرسانی زون غرب

hero image
news

جلسه‌ی هماهنگی با ادارات سکتوری جهت ساخت ماستر پلان فاضلاب شهر قندهار تدویر یافت.

hero image
news

جلسه‌ی رسیدگی به مشکلات واحدهای دومی ریاست آبرسانی زون کابل تدویر یافت.

hero image
news

وضعیت جمع‌آوری عواید زون‌های آبرسانی بررسی گردید.

hero image
news

رئیس عمومی آبرسانی افغانستان از آبرسانی شهر چاریکار بازدید نمود.

hero image
news

امضای قرارداد همکاری فی مابین شرکت آبرسانی افغانستان و بانک اسلامی افغانستان

hero image
news

تدویر ورکشاپ بازنگری و تدوین پلان راهبردی پنج ساله شرکت آبرسانی و کانالیزاسیون شهری افغانستان

hero image
news

تدویر جلسه هیئت عامل شرکت آبرسانی و کانالیزاسیون شهری افغانستان

hero image
news

از هشتم مارچ روز جهانی زن در شرکت آبرسانی افغانستان تجلیل به عمل‌آمد.

hero image
news

جلسه نوبتی کمیته حمایت از ریاست آبرسانی زون کابل تدویر یافت.

hero image
news

ارائه تحلیل وضعیت مالی شرکت در ربع چهارم سال مالی 1398

hero image
news

خط ارتباطی مردم با اداره آبرسانی افغانستان

hero image
news

برنامه ارزیابی فعالیت های ربع چهارم سال مالی 1398 زون های آبرسانی برگزار شد.

hero image
news

نخستین گفتمان نقش مردم در آبرسانی شهر کابل تدویر یافت.

hero image
news

امضای قرارداد ماسترپلان فاضلاب شهر کابل میان اداره آبرسانی افغانستان و کمپنی دورش انترنشنل

hero image
project

گزارش چارچوب مدیریت محیطی زیستی و اجتماعی بند دهله کندهار

hero image
news

جلسه هماهنگی جهت تسریع روند کاری پروژه AUWS دایر گردید.

hero image
news

رئیس عمومی آبرسانی افغانستان با وکلای گذر ناحیه اول شهر کابل دیدار کرد.

hero image
news

جلسه اداری ریاست عمومی آبرسانی افغانستان تدویر یافت.

hero image
news

از کارکردهای هولگر بوست رئیس کمپنی فیشنر در افغانستان تقدیر به عمل آمد.

hero image
news

گرامی داشت از کمپاین ۱۶ روزه مبارزه با خشونت علیه زنان

hero image
news

جلسه هماهنگی با مسوولین پروژه AUWS دایر گردید.

hero image
news

جلسه هیئت مدیره شرکت آبرسانی و کانالیزاسیون شهری افغانستان تدویر یافت.

hero image
project

پروژه میان مدت شهر کابل (MTP1)

hero image
project

پروژه آبرسانی ده مراد خان شهر کابل

hero image
project

پروژه آبرسانی امین آباد شهر کابل

hero image
report

گزارش ربع اول سال مالی 1398

گالری

hero image hero image hero image hero image hero image hero image hero image